Avloppsreningsverket 1975

Nykarleby stads reningsverk.
Annalena Pensar framför avloppsreningsverket vid Ragnörn nedanför gravgården.

Verket började byggas hösten 1973 och stod färdigt 1974. Om jag minns rätt var fasadplåten grön och takfoten gul. Numera pumpas avloppsvattnet till Jakobstad i ”Intershityledningen” för rening. Byggnaden har rivits som obehövlig och endast plattan finns kvar.

Foto: Lars Pensar.


Läs mer:
Reningsverket i Pälsdjursnäringen i Nykarleby stad före inkorporeringen
(Inf. 2004-10-27.)