Lucka 10   LUCKA 11 Lucka 12 
  Adventskalendern 2013  

Fredrik 50 år den 11 juli 2013

Karin Wahlberg Tommy
Nylund
Joanna
Nylund
  Kristina 
Nylund  
 Folke  Sandberg Janet
Bäckström
 Doris Liljeström Sven
Mårtens
  Stig
Haglund
  Lars
Pensar
Bror
Riska
Sanna Lilje-
ström Holm
Stefan
Karlström
Peter
Sandström
Mikael
Holm
  Annie
Gabrielsson
 

Jesper Wallenstjerna

Bo
Gabrielsson
  Evald
Nordling
Stig
Sandberg 
Eva Wahlberg Sandberg Doris
Sandberg
 Marita
Nordling
Liljeström   Mari
Nylund
Madelen
Nylund
      Susann
Mårtens
  Kristina
Pensar
Inga-Lis Haglund Bjarne
Nylund
Gundel
Nylund
Marita
Nylund
  Ulla
Cederberg
Cecilia   
Gabrielsson
Isak Cederberg Kristian
Bäckström
         
    Emil
Nylund
        Aurora
Holm
  Bengt
Nylund
Ingrid Liljeström     Tuomas Laajanen Emily
Laajanen
Nina   
Cederberg
Moa
Cederberg
Patrick
Cederberg
         
                  Amanda
Sandberg
    Alessia Laajanen              


Namn framifrån. Några personer är inmonterade eftersom alla inte råkade fastna på samma bild.


De 47 gästerna på överraskningsfesten var:
- makan Karin, tillika arrangör
- dottern Ingrid
- mor Doris
- systrarna Janet, Susanne och Cecilia
- svågrarna Kristian, Mikael och Bo
- syskonbarnen Emily, Annie och Aurora
- syskonbarnmaken Tuomas
- syskonbarnpojkvännen Jesper
- syskonbarnbarnen Alessia och Aaron
- moster Ulla
- kusinen Patrick
- kusinfrun Nina
- kusinbarnen Isak och Moa
- morskusinerna Marita, Bengt och Bjarne
- morskusinmakorna Kristina och Gundel
- morskusinsärbo Bror
- småkusinen Tommy
- småkusinmakan Mari
- småkusinbarnen Madelen, Joanna och Emil
- ungdomsvännerna Stefan, Sven och Peter
- ungdomsvänsmakan Susann
- Nykarlebyvyermedarbetarna Lars och Stig
- Nykarlebyvyermedarbetarmakorna Kristina och Inga-Lis
- svägerskan Eva
- svågern Folke
- svåger- och svägerskedottern, tillika fadderbarnet Amanda
- svågermodern Doris
- svågerfadern Stig
- svågermoderssyster Marita
- svågermoderssystermaken Evald

Denna uppräkning får mig att tänka på Äro ej the til ... och att det finns många släktskapsrelationer som inte har en egen benämning. Undrar hur det ligger till med det i andra kulturer.


Läs mer:
16 av gästerna har döpts i samma dopkolt.
En tidsresa med ÖP till Fredrik Liljeströms 50-års firande av Lars Pensar.
(Inf. 2013-11-18, rev. 2021-12-04 .)