Långtradarchaufförer

Hej.

I artikeln Gunnar Willmans långtradare kan man läsa om bl.a. Magnus Frostdahl, Olof Frostdahl och Erik ”Tusi” Suomivirta.
     Olof är min Far, Magnus är min Farbror och Erik var min Morbror.
Jag vill bidraga med fotografier kopplade till de tre.


En gammal bild tagen vid Nykarleby torg av en Scania vars ägare är Magnus Frostdahl. (Foto: Rafael Sjöblom.)
[Notera Föreningsbankens förstuga i högerkant på förstoringen.]En bild tagen på Olof Frostdahl som kör ombord med sin Volvo F1210 på Silja Serenade år 1996. (Fotograf okänd.)

         

 
[Diesel.   Giftig substans som troligen kan orsaka allvarlig ohälsa eller död.   Oxiderande ämne.
Farligt gods på wikipedia.]
Erik ”Tusi” Suomivirta stående bredvid den långtradare han körde till Norge år 1971–72. Leif Söderlund fotograferade i Köping, Sverige.


Hälsningar,
Kenneth Frostdahl.
(Inf. 2012-09-20, rev. 2023-10-26 .)