75 år

fyllde i går skräddarmästare J. A. Finnström härstädes.

Den fortfarande krye jubilaren är Nykarlebybarn från födseln och växte upp här. Han gick tidigt i lära hos dåvarande skräddarmästaren Ahlstedt och fick därmed i tidens grundliga om än något hårdhänta metoder en ypperlig bottenskolning i sitt yrke. Efter lärlingstiden arbetade han såsom brukligt var hos olika mästare i hela landet under gesälltiden och reste efteråt till det stora landet i väster. Där fullkomnade han sig slutligen i alla yrkeshemligheter och genomgick tillskärarakademi. Sedan han återvänt till hemlandet fortsatte han sitt skrädderi, som han redan hade startat i hemstaden före amerikaresan. Genom gediget arbete och stor yrkesskicklighet skaffade han sig en mycket omfattande kundkrets och blev en synnerligen ansedd yrkesman inom sin bransch.

Under många decennier var han den främsta skräddaren i våra trakter, ända tills åldern småningom tvang honom att sakta farten. För något över tio år sedan sade han upp de flesta av sina arbetare och stängde slutligen sin välkända verkstad helt och hållet. Intill de senaste år en har han dock i mån av sina krafter betjänat en del äldre kunder och gör det fortfarande om än i liten skala. Och handalaget sitter i allt fort, fastän krafterna svika.

Under sin mångåriga vistelse i hemstaden har jubilaren flitigs anlitats i kommunala värv och allmänna uppdrag. Under flere perioder satt han i stadsfullmäktige som en betrodd medlem, under årtionden i vårdnämnden som en av dess allra bästa krafter. I magistraten satt han under en lång följd av år, då rådstuvurättens börda på grund av tidsförhållandena var avsevärt större än vad den är nu. Ytterligare har han under längre eller kortare perioder suttit i ett flertal nämnder och kommittéer. Länge var han stadens militära inkvarteringsombud och hade särskilt under våra krig åtskilligt att stå för i detta hänseende.

I yngre år var herr Finnström en hängiven jägare och friluftsmänniska och än i dag älskar han att borra på i trädgårdsarbete på sin väl ordnade gårdsplan. Sången har stått hans hjärta mycket nära ända sedan ungdomen. Han har varit en präktig och pålitlig bas, som från ungdomen ända till för något år sedan aktivt sjungit med i olika Nykarlebykörer. På bemärkelsedagen blev jubilaren föremål för uppvaktning både av enskilda vänner och av staden samt av Nykarleby Manskör.


Österbottniska Posten, 30.09.1949, nr 39, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Finnström av Erik Birck.
Finnströms gård.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2023-04-20, rev. 2023-04-20 .)