Hugo Högnäs 1879—1940


Högnäs, Hugo Alexander, f. 31.12.1879 i Nedervetil. Dimitterad 1902; student 1906. Examina för kompetens till överläraretjänst vid seminarium övningsskola 1910. — Ordinarie lärare vid folkskolan i Norrby, Nedervetil, 1902—03, i Åbacka, Nedervetil, 1907—10, föreståndare vid Östensö skyddshem, Pedersöre, statens uppfostringsanstalt för vanartiga gossar, sedan 27.10.1910. — Medlem av svenska Finlands folkting, av styrelsen för svenska Österbottens landsting, av styrelsen för Wasa läns norra valkrets (över 10 år) och sedan 1920 dess sekreterare, av styrelsen för Svenska folkhälsan i Jakobstad med omnejd, i Pedersöre kommunala förtroendeuppdrag — Gift 15.1.1911 med Edit Johanna Kankkonen.


Ur Ur seminariets matrikel i Nykarleby seminarium 1873-1923 av Karl Johan Hagfors.


Läs mer:
Sytning och arvslösen i den folkliga sedvänjan uti Pedersöre- och Nykarlebybygden 1810—1914. Arkiv för svenska Österbotten III av H.
(Inf. 2005-05-28.)