Anders Huldén 1924—1997


Huldén, Anders Jacob (f. 16/7 1924 Jstad), journalist och diplomat, pol.mag. 1952, son till Johan Jakob H. Han var 1948—52 reporter och redaktionssekreterare vid Åbo Underrättelser, 1955—62 chefredaktör för Jakobstads Tidning och därefter press- och kulturattaché i Stockholm (1962—68), Wien och Bern (1968—73) och Bonn (1973—74). H. var 1974—79 chef för utrikesministeriets avdelning för pressärenden och kulturfrågor och utnämndes 1979 till generalkonsul i Hamburg. Porträtterat finländska politiker i skriften Politiska profiler (1970).


Uppslagsverket Finland (1982).