Johan Jakob Huldén 1880—1959

Huldén, Johan Jakob
(f. 14/4 1880 Munsala, d. 31/7 1959 Jstad), skolman och författare, fil.kand. 1905, bror till Evert H. Han var 1907—45 verksam i läraryrket; längsta tiden (från 1922) äldre lektor vid Åbo svenska klassiska lyceum. H. skrev under märket Läktar-Jakob frispråkiga politiska kåserier i Nya Tidningen i Hfrs 1923—26 och i Vasa Posten 1926—32 samt återkom senare i olika tidningar, bl.a. Jakobstads Tidning. Ett urval av hans tidningsartiklar, Människor och medaljer, utkom 1962; i denna bok ingår även en levnadsteckning över honom av hans maka Grete. Själv tecknade H. sitt eget porträtt i utvecklingsromanen Janne Stubb söker en väg (1938). Han började i 50-årsåldern inrikta sig på kulturhistoriskt författarskap; till hans specialiteter härvidlag hörde det psykologiska personporträttet mot bakgrunden av en bestämd miljö. H. utgav biografier bl.a. över Anders Svedberg (1932) och Severin Johansson (1935) samt hembygdsskildringarna Österbottnisk lustresa (1941) och Österbottningar i vardagsdräkt (1934), den senare med talrika biografier.


Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
Prosa av J. J. Huldén.
Minnesruna i Svenska Folkskolans vänners kalender.
Far till Anders H., som möjligen är Anders Benjamin i Topelius' stad ur Österbottnisk lustresa.