Carolus Lindberg 1889—1955


Lindberg, Carolus (f. 5/11 1889 Hfrs, d. där 10/5 1955), arkitekt, tekn.dr 1919. L. var 1924—55 professor i finländsk och nordisk arkitektur jämte ornamentik vid Tekniska högskolan; innehade en egen arkitektbyrå i Hfrs. Han gjorde sig mest känd som stadsplanearkitekt; uppgjorde stadsplaner bl.a. för Lahtis, Hyvinge och Valkeakoski, och restaurerade även kyrkor. Bland L:s arkitekturhistoriska arbeten märks avhandlingen Om teglets användning i finska medeltida gråstenskyrkor (1919), Koristetaide (1927), Pohjolan rakennustaide (1930), Finlands kyrkor (1934) m.m. Han framträdde även som en uppskattad skämttecknare och bokillustratör under signaturen Cara L.


Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
Nykarleby i Finlands kyrkor.
(Inf. 2003-12-21.)