Helena Wilhelmina Lönneström

Helena Lönneström blev änka med barnen Christina och Måns efter att maken, direktören för Nykarleby Aktiebank Georg Lönneström, begått självmord i november 1913 på grund av bankens konkurs. Det fanns släktingar i södra Finland och de flyttade till huvudstadsregionen.

1.1.1916 finns en notis i ”registreringtidningen för varumärken” att Helena Lönneström öppnat ett nykterhetscafé Central i Åggelby. Åggelby var då en tätort i Helsinge socken invid stambanan 8 km från Helsingfors centrum med bl.a. apotek och en 1911 grundad privat samskola. Det förefaller som om de tre bosatt sig i Åggelby eftersom Christina skrevs in som elev i samskolan.

Genast i början blev det inbrott i cafélokalen för den 6.1.1916 kan man läsa i Dagens Press att ”Senaste natt förövades inbrott i änkefru Helene Lönneströms hembageri i Åggelby därifrån tjuvarna bortförde allt i affären förefintligt socker, mjöl och en del färdigbakat bröd”. I mars startade caféverksamheten på allvar för då finns i ”Suometar” en annons/notis att ”Marianpäivänä avaa allekirjoittanut ensiluokkaisen kahvilan entisen Mattssonin huvilassa lähellä Oulunkylän asemaa”.

Helena Lönneström, puh: Oulunkylä 22.

I Åggelbydelen Grindbacka bor kontoristen, vågmästaren vid järnvägen, Conrad Hakulin. Han verkar vara socialt lagd och deltar flitigt i Åggelby frivilliga brandkårs verksamhet. Inom några år kommer V.K.E. Wichmann att skriva en paradsång för Åggelby F.B.K.I april 1916 annonseras fiffigt om caféts verksamhet i Hufvudstadsbladet och till sommaren 1916 behövs en servitris som hjälpreda. Hon skulle förutom svenska även kunna ryska; den ryskspråkiga kolonin i Åggelby började bli betydande och man kom gärna ut från huvudstaden till landsorten och till travbanan i Åggelby.

Änkefrun engagerar sig i samskolans understödjande verksamhet. När man ordnar fester till förmån för skolan, har hon oftast hand om serveringen.”Bufetten som omhänderhades av fru Lönneström var förstklassig” kunde man läsa i ett referat i Husis.

I början av november 1918 tillkännages att kaféet är stängt tillsvidare och en vecka senare, den 11.11.1918 kan man läsa orsaken till stängningen – då vigdes Helena Lönneström i sitt hem med avdelningschefen Konrad Hakulin (Hbl). I adress- och yrkesregistret 1.1.1919 tituleras han vågmästare och den nya familjen bor i samma hus där fruns caférörelse finns. Paret fick en son, Karl Kristian Hakulin (19.11.1919–19.12.1986 i Vaala). Fadern Konrad född 26.4.1894 dog 7.8.1925 i lungsot.

Efter Konrads död bor Helena ännu kvar i Åggelby men adressregistret för 1928 placerar henne på Sjötullsgatan 6A i centrala Helsingfors, alldeles i närheten av Borgströms tobaksfabrik. Samma år, 1928, bor sonen Måns på Mariegatan 12, alldeles i närheten. Han uppger ”handelsresande” som yrke.

Helena avlider 17.1.1965, sonen Måns avled redan 28.8.1950.Konrad, Helena och Måns vilar på Åggelby gravområde (kvarter 91) på Malms begravningsplats i Helsingfors. När jag fotograferade stenen i januari 2018 fanns det två gravljus där.Detalj av namnplåten.


Mats Blomqvist, augusti 2020.


Läs mer:
Nykarleby Aktiebank av Erik Birck.
(Inf. 2020-08-24, rev. 2020-08-24 .)