Scouter ur Holger Haglunds samlingar


Skickat:
den 14 februari 2010 20:04
Till: Nykarlebyvyer
Ämne: Scoutrörelsen 100 år i Finland

Hej!
Hörde på radion att scouterna firar 100 år i Finland idag. Skickar några scoutbilder.
Hälsningar
ElisabetScouter från ”tå Matt va lill.” Uttrycket användes av Holger Haglund för att beskriva något som hände för länge sen.

 

Drygt nio och ett halvt år efter att nedanstående bilder publicerades, hittade jag artikeln Scoutlägret på Fröjsö.Scoutläger 1929, Holger Haglund till höger.Scoutläger 1929.Scoutläger 1929. Lennart Blomström i randig skjorta och Holger Haglund bakom (lockig). Förstoring.Scoutläger 1929. Förstoring.Maj-Lis Örndahl och Marianne Wiklund, 1930-talet.Scouflickor.Ännu flera scoutflickor. Förstoring.Scoutläger cirka 1965 vid Krokösund. Stig Haglund till höger kommenterade:

Det var de vanliga scoutgrejorna som skulle göras. Slå upp tält, gräva latrin, hugga ved, elda, hissa och hala flaggan, ”knyta knopar”, sitta vakt. Så var det nattmanöver då de äldre försökte skrämma de yngre med att det var smugglare på sjön, det vanliga scoutstuket. Lite uppställningar med raka led – halvmilitäriskt.


Om Krokösund skriver Patrik Karlsson och Johan Granlund (1990) i Naturinventering i Nykarleby (s 214 ff):

12. NATURSKYDD

– – –

12.1. Regionplaneförbundets förslag till naturskydds- och rekreationsområden

– – –

12.1.2. VI-2-områden
VI-2-områden är en typ av rekreationsområden, närmast avsedda för effektiv utflyktsverksamhet. ...

– – –

VI-2-områden i Nykarleby och kommentarer till dessa:

– – –

Krokö sund (15 ha)
Detta mycket narursköna klippstrandsområde i Vexala försvarar gott och väl sin ställning bland de andra utflyktsplatserna. Klipporna med sina stora och fina hällkar är speciella. Själva sundet har åtminstone tidigare fungerat som fiskeplats, men inloppet håller nu på att grundas upp. Den karga renlavstallskogen ovanför sundet fordrar särskild hänsyn.
Scoutläger cirka 1965, Harry Björk, Tapio Westerlund, Harry Riissanen (som längtar hem) och Stig Haglund. Förstoring.


Elisabet Sund tillhandahöll.


Läs mer:
Scoutmöte 1957 och mer om scouter.
(Inf. 2010-03-10, rev. 2024-04-07 .)