WICHMANN, VIKTOR KARL EMIL
, född i Brahestad 24.8.1856. Föräldrar: Kyrkoherde V. W. Wichmann och Emilia Augusta Ophelia Bergstedt.

Student 1877. Filosofiekandidat och filosofiemagister 1882. Pedagogieexamen 1883. Praktiska prov. för kollega- och lektorstjänster i historia o geografi avlagda vid Svenska Normallyceum, d:o för seminarielektorstjänster vid Nykarleby Seminarium i historia, geografi, pedagogik och psykologi.

Verkat som t.f. kollega vid Viborgs Svenska Lyceum 1879, d:o vid Kuopio Realskola 1880, t.f. lektor i Nykarleby 1883. Utnämnd till d:o och ordinariter 1884. Direktor vid samma seminarium 1910. Avsked på egen begäran med full pension 1916. Under ofärdsåren t.f. lektor vid Palmgrénska Samskolan, Åhlinska Flickgymnasiet och Stockholms Elementarläroverk för flickor, alla i Stockholm 1904—05. T.f. lär. i historia och filosofi vid Åggelby Svenska Samskola 1920—26. D:o vid Ålands Lyceum 1926—28.

Riksdagsman 1908 och 1909. Mångårig stadsfullmäktig och kommunalman i Nykarleby. Riddare av St. Stanislai Ordens III kl. Kommendör av Finlands Vita Ros II kl. T.f. arkivarie vid Sjöfartsstyrelsen. Hållit föredrag i krigshistoria vid särskilda regementen. Ordförande för Svenska Folkskoledirektionen i Åggelby 1924—26, medlem av Åggelby kyrkoråd 1924, medlem av biblioteksnämnden för Helsinge kommun m.m. 1924.

Studieresor med statsanslag till Sverige, Danmark, Preussen, Sachsen, Baden, Württemberg, Bayern, Österrike, Schweiz och Italien samt fyra månaders studieresa till U.S.A. 1929.

Publicerat: Allmän historia, Läro- och läsebok för folkskolor (8 uppl., även på finska). Grunddragen till Finlands uppfostrings- och undervisningsväsendes historia, Folkskolans geografi, Läro- och läsebok, Pedagogisk läsebok, Gamla- och Medeltidens historia, Läro- och läsebok för skolans högre klasser i Finland, Historiska anteckningar om Nylands Infanteri, d:o Nylands dragoner, d:o Wasa regemente, Finlands historia för folkskolor. Talrika uppsatser i tidningar, tidskrifter m.m. i Sverige och Finland.

Gift med Alfhild Maria Brunell.


V.K. E. WichmannMats Blomqvist digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Här är det som står skrivet om (av?) VKE Wichmann i Åggelby Svenska Samskolas festskrift1911—1936. Innehållet var fördelat över två sidor så det var enklast att skriva av det. Fotografiet som visar en åldersstigen VKEW och är rastrerat och dåligt, tyvärr inget att göra åt det. I elevförteckningen nämns dottern WICHMANN, KÄTHE ALFSOL MARIA, f. i H:fors 25.4.1922 som inskriven i klass II 1934.


Läs mer:
Viktor Karl Emil Wichmann i Uppslagsverket Finland.
(Inf. 2010-10-19, rev. 2014-07-22 .)*        *        *Det var så många förkortningar och texten därmed sönderhackad.så jag skrev ut dem. Satte även in några styckebrytningar. Nedan originaltexten:

WICHMANN, VIKTOR KARL EMIL, f. i Brahestad 24.8.1856. Fdr: Kyrkoherde V. W. Wichmann o. Emilia Augusta Ophelia Bergstedt. Stud. 1877. Fil. Kand. o. fil. mag. 1882. Ped. ex. 1883. Prakt. prov. för kollega- och lektorstjänster i historia o geografi avlagda vid Sv. Normallyceum, d:o för seminarielektorstjänster vid Nykarleby Seminarium i historia, geografi, pedagogik o. psykologi. Verkat som t.f. kollega vid Viborgs Sv. Lyceum 1879, d:o vid Kuopio Realskola 1880, t.f. lektor i Nykarleby 1883. Utnämnd till d:o och ordinariter 1884. Direktor vid samma seminarium 1910. Avsked på egen begäran med full pension 1916. Under ofärdsåren t.f. lektor vid Palmgrénska Samsk., Åhlinska Flickgymnasiet o. Stockholms Elementarläroverk för flickor, alla i Stockholm 1904-05. T.f. lär. I historia o. filosofi vid Å.S.S. 1920-26. D:o vid Ålands Lyceum 1926-28. Riksdagsman 1908 o. 1909. Mångårig stadsfullmäktig o. kommunalman i Nykarleby. Riddare av St. Stanislai Ordens III kl. Kommendör av Finlands Vita Ros II kl. T.f. arkivarie vid Sjöfartsstyrelsen. Hållit föredrag i krigshistoria vid särskilda regementen. Ordf. för Sv. Folkskoledirektionen i Å:by 1924-26, medl. av Å:by kyrkoråd 1924, medl. av biblioteksnämnden för Helsinge kommun m.m. 1924. Studieresor med statsanslag till Sverige, Danmark, Preussen, Sachsen, Baden, Württemberg, Bayern, Österrike, Schweiz o. Italien samt fyra månaders studieresa till U.S.A. 1929. Publicerat: Allmän historia, Läro- och läsebok för folkskolor (8 uppl., även på finska). Grunddragen till Finlands uppfostringsö och undervisningsväsendes historia, Folkskolans geografi, Läro- o. läsebok, Pedagogisk läsebok, Gamla- o. Medeltidens historia, Läro- och läsebok för skolans högre klasser i Finland, Historiska anteckningar om Nylands Infanteri, d:o Nylands dragoner, d:o Wassa regemente, Finlands historia för folkskolor. Talrika uppsatser i tidningar, tidskrifter m.m. i Sverige o. Finland. Gift med Alfhild Maria Brunell.