Resultat av höststormen
den 16–17 november 2013Vid Andrasjön svallar vågorna över kajen. Notera att bränsletanken står i vatten och pollaren ute i vattnet mellan kranen och buskarna i högerkant! Förstoring.Även Räddningsverkets bränsletank står i vatten. Förstoring.Bryggan vid Bådaskatahamnen är nästan under vatten. Förstoring.Det under uppförande varande ”vattenpostskjulet”, som kunde tas för ett dass, blåste omkull. Det är klokt att bygga en bra grund, men det är ännu klokare att även förankra det som står på grunden i den. Men här tycks man ha blivit överraskad mitt i arbetet. Förstoring.Förstoring. Stigs kommentar:

Grannas skithusi ha blååst omkull
Å vårt he staar å luutar
Betär ti ha en rukuan ein
Än ti vara utan.

 

Stig Haglund fotograferade och tillhandahöll.


Läs mer:
Stormen 1881.
Andrasjön i kapitlet Fakta.
Panorama från Bådahamnen.
(Inf. 2013-11-18, rev. 2013-11-18 .)