På Majniemi

 28 augusti  1934

 

Det går ett sus genom alens löv
i ljusa sommardagen
Det viskar en sägen, o, yngling hör,
från svunna tider tagen.

Det fläktar kring stugan på Alörns strand
bland gulnande trädens blad.
I gräset kring kojan i munter rund
ses ynglingar rad i rad.

Högt ljuda sånger ur unga bröst,
sånger så kära och sköna.
De bringa en glädje, en fröjd, en tröst
I sensommardagen den väna.

Nu saktar sången, en stilla stund,
en man stiger fram att tala.
Han täljer sägen från rund till
rund ljuda orden mäktiga, klara.

Han nämner kojan i alars hägn,
dess skiftande öden alla.
I vårens solsken, i höstens regn
bjöd den ro från världen den kalla.

Åt barnens vän bjöd du lugn och ro
I ungdomsåren de väna,
Och sist åt åldringen sommarbo
i livets höst den sena.

En sista hälsning, en liten sång
Ur sitt varma, blida hjärta,
åt den till stugan styr sin gång,
att troget i minnet fästa.

”Var lugn, var god, var lycklig här”, –
de orden han kärt vill oss säga.
Och låt den bli våra hjärtan när,
att minnas så länge vi leva!

Då slutar sägnen, men än ett ord
så rörande och djupt oss når.
Han nämner kojan, vars namn
Ock bär ett slott, som i dikten står.

Och kojan blir ett slott så skönt,
när han nämner den man, som där levat,
vars ande än bjuder kärlek och frid
Bland tidernas jäkt och strävan.

 

R. J. L. i Österbottniska Posten nr 35/1934.


Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Dikten skrevs efter seminariets elevers och lärares sedvanliga höstutfärd till Majniemi den 28 augusti 1934. Färden ägde rum med Nykarleby Stevedorings rymliga motorbåt, som lade ut från Åminne med ett par mindre båtar på släp. Landstigningen skedde på Lybecks brygga vid Charlottenlund.


*                 *                 *


Seminarister har vid många andra tillfällen varit på utfärd i skärgården.

 De tre ovanstående bilderna från seminarister på utfärd till Krokösund på Vexalas västsida år 1925. Förstoring.Förstoring.Utfärd till Djupsten år 1925.


Alf Grop, vars morbror är en av seminaristerna, tillhandahöll.


Läs mer:
Majniemi i kapitlet Fakta.
Seminariets höstutfärd av K. T. Oljemark.
Fler bilder från Krokösund 1925.
Mer ur Österbottniska Posten.
Innehållsförteckningen till kapitlet Poesi.
(Inf. 2008-08-27, rev. 2023-08-15 .)