Snösmältningsdagar i april

Snösmältningsdagar i april
Vid påskens tid
Jag flydde från min vardagsplikt
Till denna frid.

Hopkurad i mitt rum jag satt
Och skrev och skrev —
Men fråga ej vad resultat
Av detta blev.

Det är en hemlighet ännu —
för mig också —
Men för att jag haft härligt här
Jag hjärtligt tacka må!Viola Renvall - Krokfors (1954). Nedtecknat i Juthbackagästboken.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Mer poesi av Renvall.
(Inf. 2009-04-22, rev. 2009-04-22.)