MÅRTIS MIKK

efter sju år
och åtta bedrövelser vände åter
från sverijet
till högbackahemmanet nödgades han
i juni tjugoett
skrapande söka korn
ur riespringorna
och agnhuset
till sitt första utsäde
över langträdestegen
efter hemkomsten
Han Mårtis Mikk
som vände åter
till högbackahemmanetGunnar Nylund (1982) Solvarv.


Nästa dikt: Då ofridens ofred.


Läs mer:
Ordförklaring.
(Inf. 2005-11-14.)