BALLADEN OM DEN RYSLIGA ORMEN
i Rentamutka by


I älvens övre lopp
i Rentamutka by
brukade
som Ryyssas Ant förtäljde
för spärrögt lyssnande parvel
visa sig en väldig orm
bred i ännet som en trefotsgryta
två famnar lång
å grov som en ladustock
å han ormen
kravlade sig opp ur älvens vatten
då daggen låg ymnig
månen stod rund
och gubbarna låste boddörrarna
och rasslet därifrån vandrade genom
alla stugorna.
men en morgon rann solen opp
innan ormen åter hunnit älven
å då sköt gubbarna efter den
med hästskosöm i laddarpipan
å efter detta kom ormen aldrig mer igen
Å allt detta har Svarvars Gust
som sett och hört
förtäljt för Ryyssas Ant
som då var pojke och tie år.Gunnar Nylund (1982) Solvarv.


Nästa dikt: Under de svirrande svalorna.


Läs mer:
Ordförklaring.
(Inf. 2006-01-04.)