Det finns en makt vars namn är godhet
Vid invigningen av Topeliushemmet på Kuddnäs 24 Juni 1934 

 

I

Det finns en makt vars namn är Godhet, 
som mild till människorna ser 
och när de ned till jorden födas 
en dyrbar gåva åt dem ger. 

Och om sin gåva väl de brukat 
och över jagets gränser nått, 
och om med den de andra tjänat, 
de lönas med en högre lott. 

Då ger han dem sin största gåva, 
han ger dem mildhet, ödmjukhet, 
han ger dem godhet, renad vilja 
och vishet, som sin ringhet vet. 

Hav tack, o Godhet, för den gåva 
du gav ett litet barn i hand! 
Vi veta, att han väl den brukat 
och skänkt den åter åt sitt land. 

Av stundens helgd, av vördnad fyllda 
som på en helig plats vi stå 
här i det hem, till vilket tusen 
och åter tusen tankar gå. 

Vad helig frid, vad höghet råder 
i dessa ljusa, tysta rum! 
Du vandrare, träd in med vördnad 
och böj ditt huvud, ödmjuk, stum! 

Vad glans kring denna plats på jorden, 
vad höghet kring ett signat hus! 
Av sång och saga överstrålat 
det skimrar i förklarat ljus.II 

Säg, är det ej så, att vi tycka oss höra, 
hur asparna susa så ljust i dag, 
och lönnarnas sång är en stilla hymn 
om solig högtid och signad fred. 

Och kanske gömd i en lövrik krona 
en Sylvia sjunger Guds godhets pris, 
och kanske får hennes röst i dag 
en klarare ton än någonsin förr. 

Den ljusa bygden i nordens skönhet 
är klädd till högtid, till ljusets fest. 
Och kring oss blommar den barndomsvärld, 
som står förklarad i dikt och sång. 

Där reser tornet sin höga spira 
som förr mot skimrande morgonskyn, 
och forsen sjunger som förr sin sång, 
och tankfull glider den lugna flod. 

Den glider som förr mellan gröna stränder 
i stilla flöde mot havet ut, 
och kanske med sig ett bud den bär 
till Alörn, skrudad i sommarns flor. 

Och havet åter sitt bud oss sänder 
med sångens blommor ur vågens brus, 
och himlen välver sig evigt hög, 
en strålfull port mot Guds allmakts värld.
 
Och om vi lyssna, vi skola höra 
en hälsning bäras från allt vårt land, 
från dem som älska och ära högt 
den gåva här oss Guds godhet gav.Joel Rundt (1934) Den gröna muren.


Läs mer:
Fler invigningstexter.
(Inf. 2006-12-02, rev. 2013-12-28 .)