I Gamlakarleby

Från Gamlakarleby skall du ta hästen.
Med Vasaflickan skall du gå till prästen.
Sen sköter grämelsen hos dig om resten.

Du blir i båda fallen rätt bedragen,
ett gammal ordspråk säger, hur behagen
hos häst och flicka än fått dig betagen.

I Gamlakarleby har flickan faktisk
affärsbegåvning. Blott du själv är taktisk,
din äktenskap blir ganska god och praktisk.

I tidens böljegång betänkligt skurad
är kokkoliten. Tänk på en inburad
Maria hur hon här blev listigt lurad.

I Gamlakarleby en man helst festar.
Med skämt och skryt och hudar, skinn och hästar
han alla världens marknadsplatser gästar.

I Kronoby vill mannen verka prydlig.
I Gamlakarleby är han betydlig.
Men herre blir han först som mera sydlig.

Säg ej i Karleby man humor saknar,
du kan bli skjutsad så att helt du spaknar
och upp från färden först i Wittsar vaknar.

Man reder bra sig här med blott en-genus.
Man dyrkar ömsom Bachus, ömsom Venus,
Merkurius och Renlund och Chydenius.

Som en av landets främsta bildningshärdar
all konkurrens nu staden fullt uthärdar,
i kväll vi artigt säga våra värdar.

Vår ungdoms lärostad vi dock ej glömma,
när vi dess tvillingbroder lätt berömma.
En skål för Nordens Betlehem vi tömma.

Där var i farna år för oss klenoden
den unga flickan. Har du ej sett stoden
med Floras drag i Fåfängan vid floden?

Visst är Nykarleby värt all vår hyllning.
Där finnes ingen merkantil förgyllning.
Men det har kvar sin gamla burkpåfyllning.Viktor Sund


Lars Pensar tillhandahöll. "burkpåfyllning" anspelar på seminariet och dess elever som kallades "burkar".