EN MAN GICK GENOM STORMEN

Leo Ågrens liv och diktning

Gösta Ågren[Gick som följetong november 2006—januari 2007.]


Innehåll
[Baksida] 
Förord, av Lars Huldén 3
Mycket står ju en människa ut med6
Hunger i skördetid 18
Motsols22
Katastrofernas år 28
Kungsådern36
Stormvandring 41
När gudarna dör50
Uppbrott54
Stämmor i nordannatten 69
Växande trötthet
74
Fädrens blod 77
Ballad86
I Stockholm 92
Krigshistoria94
Det mesta är sagt 97
Appendix: Värdelöst arv, av Leo Ågren 98Utgiven med understöd av de medel, som Finlands riksdag beviljat för den svenska litteraturens främjande, samt med hjälp av de anslag, som konstkommissionen i Vasa län beviljat Skrivor.

Copyright: Gösta Ågren 1983
Formgivning: Författaren
Bilden på pärmens baksida är tagen av Harald Wiik sommaren 1957: Evert Huldén och Leo Ågren höbärgar och diskuterar Liftraser-mötet i september. Övriga bilder är ur det ågrenska familjealbumet eller författarens samlingar

ISBN 951-9367-16-0
Tryckning: Maxicopy, Vasa 1983
Pärm och bilder: Dipro-offset, Vasa
Övrigt arbete: Salstryckeriet, Vasa


Gösta Ågren (Skrivor 1984) En man gick genom stormen. Leo Ågrens liv och diktning.
Fick det sista exemplaret av författaren.
Stig Haglund digitaliserade.


Läs mer:
Leo Ågren i Uppslagsverket Finland.
(Inf. 2006-10-15.)