Kristian Vilhelm Sundström 1817—1869


Kristian Vilhelm S. var född i Vasa 6/2 1817, dog i Nykarleby 4/10 1869 genom våda (körde omkull i ett djupt dike). Handelsbetjänt i Nykarleby, Gamlakarleby, Jakobstad och Vasa, varifrån han åter inflyttade till Nykarleby 1842. Handlande i Nykarleby 1846. Rådman. Ägde gården 1—3, som han köpte 1847 av handlanden Gustaf Adolf Lindqvist. Uppförde ungefär på den gamla tomten ett nytt hus efter branden. Direktör i sjömanshuset 1863. Ägde följande skepp och skeppsandelar. Däckade båten Friheten, 26/100 i Nykarleby stads varvsbolag och i barkskeppen Alku, Toivo och Usko, karavellen Albert, slupen Nahebe, 1/2 av skonaren Kiirus, 1/2 av skonaren Vikingen. Ägde vidare 1/2 av garveritomten med åbyggnader, 1/6 av Laitila hemman i Kauhava och 17/32 av beckbruket. — Gift 1:o i Nykarleby 10/8 1843 med Kajsa Greta Lasander, f. i Nykarleby 14/4 1816, d. i Nykarleby 24/4 [18??] i barnsbörd, dotter till sjömannen Isak Vilh. L. och Brita Kajsa Andersdotter samt 2:o i Nykarleby 7/11 1848 med Stina Johanna Rönnqvist, f. 1/7 1816 i Nykarleby, d. där 21/1 1898 av ålderdom, dotter till stadskassören och organisten Mikael R. och Anna Gustava Lasander (de båda hustrurna voro kusiner).


Woldemar Backman
(1938) Ett bidrag till Nykarleby stads personhistoria. Borgare och borgaresläkter 1721—1857.


Läs mer:
Sundström av Erik Birck.