XIX. INDUSTRIALISERINGSFÖRSÖK EFTER KRIGET

OY Karlon AB


Ett annat företag, som verkade med stor framgång var OY Karlon AB. Det grundades 1961 av dir. Hugo Nars, Jakobstad och angav plastsvetsning och annan industriell verksamhet samt därtill hörande handel som ändamål för sin verksamhet. 26) Aktiekapitalet var 1.000.000 mk. Styrelsen bestod av Hugo Nars, ordf., Vappu Nars och Rolf Nars, Jakobstad. För verksamheten utarrenderade staden en 2,5 ha stor industritomt i kvarteret 809 mellan Åminnevägen och Jakobstadsvägen till ett enhetspris av 100 mk per ha för 49 år eller till den 20 okt. 2010. Bolaget medgavs rätt att utvidga tomten efter behov.


[Annons i Ö P nr 16/1962.]

Företaget presenterades till en början av sin ägare som ”världens minsta fabrik”. Han angav som en av sina intentioner att visa, huru småindustri växer fram. Dir. Nars hade lång erfarenhet i plastbranschen från sin verksamhet vid AB Konstläder OY, som startade i Jakobstad 1942 och från Nars Oy, Jakobstad, därifrån det nya företaget även erhöll en del av råvarorna. Till en början byggdes ett mindre hus och våren 1962 ett om 40x12,9x5,9 m och c:a 2.000 m³. Fabriken byggdes som en första del i en tilltänkt grupp om 10 enheter. Den nya industrin skulle bli toppmodern. Själva hallen byggdes utan pelare och mellanväggar och taket bars upp av specialgjorda takstolar för att lätt kunna ställas om för olika produktion när så behövdes. 26)

Företaget erhöll småindustrilån och dess produkter rönte från början livlig efterfrågan bl.a. från Kanada, USA, Sverige och Danmark. Arbetsstyrkan uppgick 1961 till c:a 10, 1966 c:a 15 och 1968 c:a 30 personer. Bland produkterna märktes portföljer, kuddar, klädhängare, fodral, patentsökta etiketter, stora tändsticksaskar av läder med finländska och lappska bildmotiv, patinerad kopparplåt för specialrevetering av väggar i bl.a. restauranger m.m. Till sjukhus levererades pärmar, hängmappar, plastjournaler och plastsäckar för sanitetsändamål. Livlig efterfrågan bl.a. i Centralamerika rönte bolagets ”familjearkiv”. Detta utvecklade sig småningom till bolagets främsta artikel jämte den s.k. Collector-pärmen för samlare, fotografer o.a. Efter tre års experiment utvecklades den s.k. Fibrecop-plåten av koppar på spån eller fanerskiva. Skivan skyddade bl.a. mot TV- och radiostörningar och togs i användning bl.a. av Valtion teknillinen tutkimuslaitos och av Tekniska högskolans el.avdelning i Otnäs.

År 1964 började man tillverka TIR-presenningar 7) för containers i utrikestrafiken i samarbete med Oy Kone i Helsingfors och Oy Nars i Jakobstad. Vidare producerades självlysande presenningar för livbåtar samt simbassänger av plast. Som exempel på det samarbete dir. Nars lyckades etablera med andra företag kan nämnas att TIR-presenningen tillverkades av Nykolit-Trevira, en blandning av textil och polyester, i Björneborg. Väven beströks med PVC-plast hos Oy Nars Ab i Jakobstad och sändes sedan som metervara till Karlon Ab. Där klippte man till och svetsade ihop tyget till presenningar, snallade hålen och utförde sadelmakeriarbetet. Kone Oy slutligen monterade ihop presenningarna över vikbara stadiga stålskelett, varpå containern var färdig att tagas i bruk. På Navigare-utställningen i Helsingfors 1967 vann TIR-presenningen stor framgång och exporterades från nämnda år i samarbete med Kone Oy till bl.a. Sverige. 28)

[SINETTI
Karlon
PATENTTI
tuote produkt]

 

[Plastsigill som fanns i t.ex. fotoalbum.]

År 1968 hade fabrikens yta ökat till 4.000 m³, förrådshallarna inräknade. Nya möjligheter till export på Sverige hade öppnats och nya maskiner anskaffades från Tyskland för tillverkningar av överdrag och tyger av plast för bl.a. täckning av bilar och för möbelindustrin. I nov. nämnda år hade fabriken 30 anställda och avsåg att från årsskiftet tredubbla arbetsstyrkan.


Trots hård konkurrens hade dir. Nars sålunda med framgång utvecklat sitt företag till ett av stadens största och mest framgångsrika. 29) Efter ytterligare utvidgning nedlades företaget emellertid 1972. Fabriksbyggnaderna inköptes av Abeko Ab i Årjäng, Sverige, som i Nykarleby bildade dotterbolaget Oy Abeko Ab för tillverkning av regn- och skyddskläder av vävburen plast. Företaget ägdes av dir. Göran Vestsäter, Årjäng, med verkmästare Alfred Sandell som platschef och Greta Kortesniemi som arbetsledare för ett 20-tal sömmerskor i Nykarleby (1975 23 sömmerskor). 30)
Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid. 550—552.


Nästa kapitel: Mirka OY Keppo AB.


Abeko finns kvar och expanderar då och då, senast sommaren 2002 då bland annat fabriksbutiken fick större utrymmen. Bland annat sociala utrymmen byggdes sommaren 1987.

Våren 2007 lades fabriken ner och Sandqvists möbelaffär som flyttade från f.d. Holmströms gård, Posten samt ett båtförsäljningsbolag flyttade in i lokalerna.

Hösten 2020 noterade jag att 2014 köpte danska Ocean Rainwear Abeko.


Läs mer:
Plastindustri i Nykarleby uppför ny fabriksbyggnad i Hbl 1961.
Karlons nya fabriksbyggnad uppfördes på rekordtid i JT 1962.
(Inf. 2004-04-17, rev. 2022-01-05 .)