Adressebog

For

Danmark, Sverige, Norge og Finland,

almindelig Haandbog i det daglige Forretningsliv.


——————

Fabrikanter og Fabriker.

——————

Kjøbenhavn 1893 — 94.

O. Prieme.


Bogtrykkerier.
Nykarleby. J.W. Nessler.

Bryggerier.
Nykarleby. Nygårds Ölbryggeri.

Filefabriker.
Kovjoki. J. W Nessler, adr. Nykarleby.
Nykarleby. J. W. Nessler.

Læderfabriker.
Nykarleby. A. J. Thulin.
Johan Eng, Nygård hemman.
Munsala Läderfabrik.

Glasværker.
Kovjoki. Sandnäs Glasbruk, adr. Nykarleby, Sandnæs.

Trikotage- og Uldvarefabriker.
Nykarleby. Kiitola Shoddyfabrik i Jeppo Kapell.

Tændstiksfabriker.
Nykarlebys Tändsticksfabrik.Finland, almindelig Haandbog i det daglige Forretningsliv : Fabrikanter og Fabriker.
Digitaliserat av Det Kgl Bibliotek, d.v.s. Danmarks nationalbibliotek. Att Kovjoki figurerar beror på att det var närmsta järnvägsstation.
Dan Kronqvist tillhandahöll.


Läs mer:
Industri och hantverk i Nkbynejden på 1800-talet av Erik Åström.
(Inf. 2024-02-21, rev. 2024-02-21 .)