Ny logo
visar bredden

NYKARLEBY KRAFTVERK
• Nykarleby Kraftverk byter utseende med en ny logo och en förnyad webbplats. Med den nya visuella identiteten vill Nykarleby Kraftverk betona sin lokala förankring och samtidigt ta fasta på de tre olika verksamheterna som affärsverket bedriver. Logon innehåller två redan från tidigare kända landmärken i Nykarleby, vattenkraftverket och vattentornet samt det nyaste tillskottet, fjärrvärmeskorstenen.NYTT UTSEENDE. Nykarleby Kraftverks nya logo syns här överst. Nedanom ser du symbolen i logon i förstoring.

”Logon har tagits fram från den vy som man möts av när man närmar sig kraftverksdammen söderifrån på älvens västra sida”, säger Nykarleby Kraftverks VD Tony Eklund om den nya logon.
     Den nya visuella identiteten kommer gradvis att ta över efter den gamla.
     ”Vi kör in den nya logon på vårt kontorspapper, kläder, på bilar och så vidare i takt med att material behöver bytas ut. Det är inget som kommer att göras över en natt”, säger Tony Eklund.
     Den nya webbplatsen finns på samma adress som den gamla, www. nykarlebykraftverk.fi.

Lars Pensar tillhandahöll.På den gamla logon finns också det gamla kraftverkets gavel samt en högspäningsledning.


Läs mer:
Kraftverket i kapitlet Fakta.

Kraftverkets webbplats.
(Inf. 2010-03-03, rev. 2010-03-03 .)