Utdrag ur

Släkten Kronqvist i Markby

av Emil ÅmanLINJE F


V        TABELL F l.        Son i tabell 1.

Johan Vilhelm Hansson Marken eller Kronqvist, f 30.03.1817 på Långholm i Markby, d 09.06.1900 på Marken hemman i Markby. Gift 19.05.1842 med Kristina (Stina) Sofia Eriksdotter N y b o n d, f 02.04.1826 på Nybond i Socklot, d 25.01.1903 på Marken. Stina Sofia var nyss fyllda sexton år när hon stod brud. Dotter till Erik Danielsson Nybond och hustru Greta Lisa Hansdotter.

Johan Vilhelm, kallad ”Körr-Vill” var först bonde på halva föräldrahemmanet på Marken och från 1862 på hela hemmanet om 1/6 mtl sedan han köpt sin broder Fredrik Kronqvists andel av hemmanet när denne flyttade till Pyhäjärvi. (jfr tabell B 1.) ”Körr-Vill” var snäll till sin natur och gick alltför lätt i borgen för både den ena och den andra. När de svåra nödåren 1867 och 1868 kom krävde stadens handelsmän in sina fordringar av skyldiga som oftast inte hade något att betala med. Borgesmannen fick träda till. Hos ”Körr-Vill” hölls exekutiv auktion på hästar, kor, får och mycket annat lösöre den 23.10.1867. Allt blev sålt till underpris. När hunger och fattigdom rådde i alla hem, fanns det intet att betala med.

- Avskriften av auktionsprotokollet finns intagen i slutet av boken. - Men även på denna nödtid följde år som gav goda skördar. Vill-gubben höll ut i träget arbete och fick behålla sitt hemman som senare delades mellan sönerna Jakob och Gustav.

VI   Barn:    
  1.

Johan Fredrik, f 12.03.1844.

Tabell F

2.

  2.

Erik, f 16.05.1845.

Tabell F

9.

  3.

Jakob, f 07.01.1848, d 23.09.1851.

Tabell F

 

  4.

Matts, f 21.10.1850.

Tabell F

 

  5.

Sofia, f 13.04.1852.

Tabell F

46.

  6.

Lovisa, f 13.10.1854.

Tabell F

35.

  7.

Jakob, f 02.04.1857, d 16.05.1857.

Tabell F

63.

  8.

Jakob, f 20.05.1858.

Tabell F

 

  9.

Gustav, f 18.12.1860, d 31.01.1861.

 

 

  10 Gustav, f 24.03.1862.    
  11. Sanna Ka.jsaf 03.10.1864.    
  12. Maria Wilhelmina, f 29.03.1867, d 08.08.1867.    
  13. Vilhelm, f 01.12.1871 tv. d 12.12.1871.    
  14. Johanna, f 01.12.1871 tv. d 15.12.1871.    

 

VI  TABELL f 2. Son i tabell F 1.

Tabell f 139. Tabell f 148.

Johan Fredrik Johansson Marken, f 12.03.1844 på Marken i Markby, d 18.01. 1902 i Metropolitan, Mich. USA. Gift 15.02.1862 med Lovisa Eriksdotter Finne, f 03.09.1840 på Finne i Markby, d 20.05.1889 på Marken. Dotter till Erik Larsson Finne och hustru Brita Andersdotter. Johan Fredrik flyttade som måg till Finne och var en tid bonde på sin svärfaders hemman. Familjen flyttade på 1870-talet till Marken där Johan Fredrik var bonde på en del av sin faders hemman. Gift II ggn 10.04.1892 med Anna Lena Jonasdotter Sääksjärvi, f 27.10. 1854 på Sääksjärvi i Purmo, dog antagligen i Amerika. Johan Fredrik emigrerade år 1899 och Anna Lena året efter, 1900 till USA. Efter Johans död år 1902 i blindtarmsinflammation, skall Anna Lena tydligen ha återkommit och i Nykarleby KB finns antecknat att hon flyttat till Purmo 1905. Hon har dock inte återfunnits där, varför hon troligen rest på nytt till Amerika. Johans alla barn hade emigrerat till USA.

VII   Barn från I äktenskapet:    

1.

Johan Fredrik Johansson Marken, f 13.01.1863 i Markby. Oduglig till krigstjänst. Emigrerade till Amerika, dog där 27.06.1888.

   

2.

Mathias, f 01.03.1865, d 28.04.1865.

   

3.

Sofia, f 14.09.1867.

Tabell F 3.

4.

Lovisa Vilhelmina, f 20.07.1869, d 25.04.1870.

   

5.

Mathias, f 16.01.1871.

Tabell F 7.

6.

Erik Johansson Marken, f 22.05.1873 i Markby. Uteblev från det ryska uppbådet. Betyg för emigration till Amerika 11.08.1890. Torde ha varit bosatt i Felen, Mich. omkring år 1917, med närmare uppgifter om honom saknas.

   

7.

Lovisa, f 02.12.1877, d 11.12.1877.

   

8.

Vilhelm Johansson Marken, f 17.04.1879 i Markby. Flyttade till Purmo 16.02.1895. Emigrerade därifrån 1896 till Amerika.

   

9.

Lovisa Johansdotter Marken, f 23.04.1883 i Markby. Gift 04.02.1902 i Amerika med Anders Mattsson Storvist, f 27.09.1880 på Nars i Purmo. Lovisa hade emigrerat till Amerika 21.07.1899 och Anders redan 27.04.1896. Övriga uppgifter om dem saknas.

   

Sid 142 f.


Tv
å auktionsprotokoll från nödåren 1867-68.

[Endast det ena publiceras
Bakgrunden till auktionen
.]


År 1867 den 23 October verkställdes af undertecknad med biträde af Nämndemannen Karl Wik och Skjutsrättaren Anders Svahnström, exsecutiv auktion hos Bonden Johan Wilhelm Hansson Marken i Markby af denne socken, till gäldande af särskilda domfästa fordringar, och aflopp dervid som följer:

Den försålda egendomen


Auktions skillingen

Köparens namn

 

Mk.

pi.

 

Ett sto

20

-

Bonden Johan Knuts

En i mät tagen häst befanns vara af gäldenären förskingrad

 

 

 

En ko

48

 

Nämndeman Wik

En dito

34

 

Dito

En dito

35

 

Byggmästaren Johan Björnvik

Ett svart får

3

 

Slagtaren Johan Hemming

Ett vitt dito

2

60

Dito

En gumse

2

 

Bondedottern Greta Lisa Finne

En kärra

12

 

Bonden Johan Knuts

En dito

15

20

Torparen Johan Hansson Ryss

En plot [plog?]

4

 

Torparen Johan Dalabacka

En dito

2

 

Bonden Johan Knuts

En jernskodd släda

l

40

Torp. Anders Listesbacka

En lia

l

 

Bonden Johan Knuts

En dito

l

35

Bonden Anders Åvist

En dito

-

50

Torparen Hans Åvist

Ett par sehlor

3

10

Bönder Anders Åvist

Ett par dito

3

25

Bonden Johan Knuts

4. liar

3

25

Dito

Ett vägguhr

11

-

Dito

En gryta

3

5

Anders Åvist

En riebyggnad

100

 

Nämndeman Karl Wik

Transport

305:

80

 

 

 

 

 

En skrinda hö à 30 Lisp. i Stormåsan

2

20

Johan Åvist

En do.        do

2

30

Hans Åvist

En do        do

2

40

Johan Åvist

En do        do

2

25

Bonden Elias Storbacka

En do        do

2

25

Dito

En do        do

2

15

Dito

En do        do

2

 

Dito

En do        do

2

10

Dito

En do        do

2

 

Dito

En do        do

2

 

Dito

En do        do

2

 

Dito

En dito i Ladumossan

2

 

Greta Lisa Finne

En do        do

2

 

Anders Listesbacka

En do        do

2

 

Dito

Ett band råghalm

l

80

Johan Åvist

En do        do

l

90

Hans Åvist

En do        do

l

90

Anders Listesbacka

En do        do

l

90

Dito

På vidare hö och halm, som utbjöds, gjordes inga anbud

 

 

 

Summa

342:

95:

 

 

 

 

 

En för Timmermannen Elias Åvists fordran i mät tagen stugubyggnad utbjöds äfven, utan att något antagligt anbud gjordes.

 

 

 

 

 

 

 

Liqvid:

 

 

 

Af vice Länsmannen Salmela dibiterat utmätnings arvode

10:

-

 

För auktion tillkommen undertecknad och biträden, enligt repartition

7:

 

 

Leverert åt fordringsägaren Handlanden Richardt

100:

 

 

Do åt Bonden Johan Knuts

225:

 

 

Summa

342:

95.

 


Enligt med koncept protocollet, intygar:
A. E. Hagman

 

Emil Åman (1989) Släkten Kronqvist i Markby, sid 242 f.
Ann-Marie Blomqvist
tillhandahöll.


Läs mer:
Hundraårsminnen från Markby berättar om hemmansförsäljningar och hungerår av Alfred Nygård.
(Inf. 2023-03-25, rev. 2023-03-25 .)