Nykarleby (l kl.)

Församl.: Förenad stads- o. landsförs., grund. 1607, staden grund. 1617, privil. 1620, areal 271,8 km2. — Hist. böck:s begynn, år 1730, kyrkob. 1728. — Finska gudstj. 12. — Folkmängd 1/1 1933: i staden 1,281, i landsförs. 3,720 p.

Kyrkan: byggd av träd 1708, restaur. 1929, varm, orgel 19 stämmig. — Brandförs. 2,700,000: —; till Kovjoki station 9 km. — I kyrkan finnes ännu i behåll den av den finske orgelbyggaren Anders Telin år 1768 byggda 8-stämmiga orgeln, vilken är den enda kvarlåtenskapen av finsk orgelbyggnad fr. 1700-talet. Nerflyttad och belägen i kyrkans norra kors; användes ej.

Prästerskap: kyrkoherde och kapellan.

Kkhs prästgård, Jeansborg: 12 rum, av vilka 4 i övre vån., trädg. l ha, odl. jord 11 ha, betesm. l ha; veden forsl. hem av kkh.; till kyrkan 0,3 km. — Brandförs. 380,400: —, därav 232,000: — i Städ. allm. br. st. bol.Nykarleby. Prostgården. Förstoring.


Ämb. lägenh:s
areal 28,07 ha.

Kpls prästgård, Vernamo: 9 rum, trädg. 0,85 ha, odl. jord 7,95 ha, betesm. 3,125 ha; veden forsl. hem av kpl.; till kyrkan 0,5 km. — Brandförs. 250,000: — i Städ. allm. br. st. bol.

Boställskassan: 200,000: —, fastst. 24/4 30; tillgångar 1/134: 128,641:95. Fastst. 7/824, cirk. n:o 14 samt 31/129, cirk. n:o 82.Nykarleby. Kapellansgården. Förstoring.


Skattöret 1933: det kyrkl. 2: 30, det komm. 6: —.

Jeppo (2 kl.)

Församl.: Blev bönehusgäll under Nykarleby 1859, kapell 1867, moderförs. 1906, areal 164,7 km2. — Hist.- o. kyrkob:s begynn. år 1887, tidigare förstörda genom brand. — Finska gudstj. 16 — 18. — Folkmängd 1/1 1933: 2,616 p.

Kyrkan: byggd avträd 1861, restaur. 1923, varm, orgel 6 stämmig. — Brandförs. 1,000,000: —; till Jeppo station 1,5 km.

Prästerskap: kyrkoherde.

Prästgården, Kaup: 9 rum, trädg., åker 4,88 ha, äng 12,819 ha; veden forsl. hem av förs.; till kyrkan l km. — Brandförs. 460,000: —.Jeppo. Prostgården. Förstoring


Bost
ällskassan: 150,000: —, fastst. 7/9 29; tillgångar 1/1 34: 22,060:10.

Avlöning: gr. lön 45 t., avdr. l %, åld. till. 8 %, summa: 44,550: —. — Fastst. 7/8 24, cirk. n:o 14.

Skattöret 1933: det kyrkl. 2: 20, det komm. 6:90.

Munsala (l kl.)

Församl.: Blev kapell under Nykarleby c. 1734, moderförs. 1857, areal 248 km2. — Hist. böck:s begynn, år 1730, kyrkob. 1762. — Finska gudstj. 2. — Folkmängd 1/1 1933: 4,417.

Kyrkan: byggd av sten 1784, restaur. 1914, varm, orgel 15 stämmig. Brandförs. 2,500,000: —; till Jeppo station 14 km.

Prästerskap: kyrkoherde.

Prästgården, Hagas: 9 rum, trädg. 0,1 ha. odl. jord 13 ha, betesm. 7,5 ha; veden forsl. hem av kkh.; till kyrkan 0,5 km. — Brandförs. 261,000: —.

Boställskassan: 150,000:—, fastst. 6/6 30: tillgångar 1/1 34: 84,707: 29.

Avlöning: gr. lön 50 t., avdr. 10 %, åld. till. 8 %, summa: 45,000: —. — Fastst. 14/8 24, cirk. n:o 14.
Skattöret 1933: det kyrkl. 1: 40, det komm. 5: —.Munsala. Prästgården. Förstoring.


Suomen pappilat ( 1935).
Carl-Johan Eriksson
tillhandahöll.


Läs mer:
Kyrkan i kapitlet Fakta.
(Inf. 2005-02-15.)