Kristliga folkhögskolan

Nykarleby

[1920—1950]

 


[Gick som följetong under augusti och september 2007.
Innehållsförteckning och kapitelnumrering tillagd.]Innehåll
1.För sanning, frihet och kristi evangelium
1
2.Kristliga folkhögskolan i Nykarleby 1920—1950 5
3. Pastor Johannes Nyström en märkesman på det kristliga ungdomsarbetets område 11
4. Bilder 13
5. Medlemmar av Kristliga folkhögskolans direktion 23
6. Kristliga Folkhögskolans i Nykarleby lärare 24
7.

Kristliga Folkhögskolans i Nykarleby elever

25


(1951(el. 1952)) Kristliga folkhögskolan Nykarleby 1920—1950.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Kristliga folkhögskolan i kapitlet Fakta.
(Inf. 2007-08-21, rev. 2019-02-06.)