Från allmänheten:

Om Nykarleby äldre kyrkas läge


I en understreckare i Österbottniska Posten nr 8 av den 20 februari, uttalar sig författaren Ingolf Friman om var Nykarleby äldre kyrka har stått.

I uttalandet spökar förmodan, att den gamla kyrkan skulle ha stått på den heikelska tomten. Det var onödigt att dra fram en så oriktig åsikt. Faktum är att den gamla kyrkan stod på samma plats som den nuvarande kyrkan. Beviset är följande:

Den geometriska kartan över Nykarleby stad på 1600-talet har den äldre kyrkans läge noggrant angivet liksom avståndet till 1600-tals åbrons brohuvud, angivet i alnsmått. Jag har mätt avståndet mellan sagda brohuvud och den nuvarande kyrkan och funnit, att med avseende å riktning och längd överensstämmer avståndet helt med hur det var under den gamla kyrkans tid.

Traditionen vet ju även berätta, att under den tid, då den nuvarande kyrkan byggdes, hölls gudstjänst i rådhusbyggnaden, vilket inte hade varit behövligt, om den förra kyrkan hade stått på annan plats än där den nya kyrkan byggdes.

I förmodan, att den gamla kyrkan stod på den heikelska tomten finns ej mera sanning än i tron, att jag var med när Munsala stenkyrka byggdes på 1870-talet. Jag stod invid Munsala kyrka och samtalade med en person, som frågade när den kyrkan hade byggts. Jag hänvisade till årtalet 1784 på tornets vägg och nämnde i sammanhanget, vad någon hade yttrat, då arbetet vidtog. Då fick jag höra följande: „Jasså, var ni med?“


Alfred Huldén, Österbottniska Posten februari 1959.


Läs mer:
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2004-12-04.)