— Nykarleby fick icke konstsilkesfabriken.
Underhandlingar ha ännu förts beträffande Kuituteollisuus Oy:s konstsilkesfabriks placering, och i Nykarleby har man gjort kraftiga ansträngningar för att få fabriken placerad till staden eller dess omedelbara närhet. I ett svarsbrev från bolaget på lördagen till vederbörande i Nykarleby meddelades bl.a., att fabrikens byggnadsarbeten från första början äro beroende av järnväg, och även om Nykarleby stad förbunde sig att bygga en 8 km. lång bansträcka till Kovjoki station, så skulle detta arbete draga ut till maj månad nästa år, varigenom fabriksbygget kunde sättas i gång först i juni 1946. En värdefull tid skulle på detta sätt gå till spillo. Under sådana omständigheter kommer fabriken att byggas i Gamlakarleby, såsom tidigare redan meddelats.


Jakobstads Tidning den14 augusti 1945, nr 93, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Industrialiseringsförsök efter kriget av Erik Birck.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2021-01-11, rev. 2021-04-11 .)