Manuskript på svenska till

Them Were the Days

av

Viktor Alexander Källström

Inledning
Resan till Amerika, 1895
New York, 1896
Kettle Falls, 1909
Klondyke, 1960

 


Dage Byggmästar digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Emigration i Uppslagsverket Finland.
(Inf. 2009-03-04, rev. 2010-03-07 .)