Them Were The Days av Viktor Källström

Inledning

Texterna har skrivits av Viktor Käldström själv på svenska i Amerika och har sedan sammanställts och översatts till engelska. Dessa berättelser har sedan blivit en ”bok” Them Were The Days”, av vilken vi har fått ett par exemplar vid vårt besök hos Viktors son Karl Käldström. Detta var vid vårt första besök år 1984 i juni. Under samma resa träffade vi också Valter en annan son till Viktor.

Det är från denna bok som jag hämtat några berättelser. Vid ett senare besök i Poulsbo, den stad där Viktor och Sofia slutade sina dagar, berättade Karl att han hade haft besök av K-G Olin som de uppmanade att börja skriva om  Amerika-emigranterna, vilket han senare gjorde med stor framgång. Han har också fått ett exemplar av  ”Them Were The Days”.

I Dr. Wold. Backman´s avhandlingar Nykarleby nejden släkter och gårdar nr 1, så står följande:

Sofia, f. 26/6 1885. Till Amerika 1908. Gift där med Viktor Alexander Källström, bondeson från Bonäs, f. på Bonäs 27/12 1876. Äger farm och fruktträdgård i Kettle Falls (flere barn).

Från Anders Myhrmans bok om amerikaemigranterna är följande uppgifter hämtade:

Viktor Alexander (Lindblad) (Bonäs) Källström, född den 27 december 1876, son till Alexander och Lovisa Bonäs i Nykarleby. Hans släktnamn i Finland skulle ha varit Lindblad, men av en händelse fick han sin mormors namn.

Viktors mor var Lovisa Källström. Hon var född 1848, hon och ett nyfött barn dog 1890. Hon blev begravd med det nyfödda barnet i sina armar. Hennes högsta önskan var att Viktor skulle studera till lärare vid seminariet i Nykarleby, men när hon dog blev det inget av denna önskan.

Viktor hade gott betyg i grammatik och rättskrivning från skolan i Kovjoki där han studerade tillsammans med poeten Joel Rundt. Viktor slutade aldrig att lära sig fast han slutade skolan när han var 14 år. Till och med när han var 90 år studerade och läste han för att kunna komplettera några av sina berättelser.

 Dage Byggmästar tillhandahöll.


Läs mer:
Fortsättning: Resan till Amerika.
Inehållsförteckning.
(Inf. 2009-02-28, rev. 2009-03-04)