Burskap i Nykarleby

1641 — 1723

[Gick som följetong januari–februari 2007.]


[Som inledande orientering kan det vara bra att läsa Burskap i Nordisk familjebok och Huru burskap vinnas må i 1734 års lag.

När burskap söktes krävdes att två borgare i staden gick i god för den sökande när det gällde sex års skatter till staden. Denna borgen går här under olika benämningar: i kaution, kaverade för, löftesmän, och i borgen. För större tydlighet har jag kursiverat yrkestitlar på sådana som fått burskap och högerställt datumen för dem som avsagt sig. Gediget forskningsarbete! 242 poster finns, varav dock en del avser samma person som fått och avsagt sig borgerskap.]

1641
 juni 19.HÅKAN JOHANSSON, fordom invånare och borgare i Norrköping, hade några år drivit handel här.

1641 juni 19.

SIMON NILSSON, en ung person, född i Vörå, tjänt hos Nils Olofsson i Stockholm.

1641 dec. 14.

KNUT HANSSON, skräddare, född i Pedersöre, i kaution Cordt Bockmöller och Nils Joensson.

         ”    

KNUT HANSSON, fordom bonde i Monå, i kaution Per Tysk och Mårten Jönsson.

1642, mars 4.

TOMAS ANDERSSON, född i Vörå, tjänt hos Herman Jesenhaus i Vasa, i kaution Matts Eriksson.

         ”

SIMON OLASSON, född i Pedersöre, tjänt en lång tid hos sal. Hans Magns, i kaution Johan Jakobsson och Hans Andersson Smeds.

1642 maj 9.

CHRISTOFFER OLSSON, född i Salo, i kaution Mårten Skomakare och Sigfrid Mattsson.

1643 juli 10.

CARL NILSSON, en ung person, har tjänt hos Henrik Tafwast i Åbo, i kaution Josef Jakobsson och Cordt Bockmöller.

         ”

JOHAN JOENSSON, född på Västerbotten, varit i tjänst hos Josef Jakobsson, i kaution Hans Knutsson och Hans Sigfridsson.

1644 nov. 4.

MÅRTEN MICKELSSON GLASMÄSTARE, född i Kyrö, i kaution Mårten Jönsson och Hans Knutsson.

         ”

SVEN JOENSSON, tunnbindare, född i Norge i Bergen, tjänst hos Robert Schmitt i Stockholm, i kaution Jakob Eriksson och Knut Skräddare.

1646 mars 25.

SIGFRID SIGFRIDSSON, en ung dräng, tjänt hos Clas Witting, i kaution Per Tysk och Hans Sigfridsson.

1646  april 8.

ANDERS SIMONSSON GULLSMED, kommen från Vasa, där han född är, i kaution Per Tysk och Hans Olofsson.

1646 sept. 2.

JÖRAN HINDERSSON, Cordt Bockmöllers fordomtida tjänare, i kaution Cordt Bockmöller och Carl Nilsson.

1647 maj 10.

ISAK JAKOBSSON, en ung dräng som några år tjänat bos borgmästaren Josef Jakobsson, i kaution Hans Olofsson och Nils Olofsson.

         ”

SIMON MCKELSSON MÅLARE, i kaution Hans Sigfridsson och Hans Olofsson.

         ”

MICKEL PERSSON, tjänt en rum tid hos Cordt Bochmöller, i kaution Cordt Bochmöller och Carl Nilsson.


         ”

PER HINDERSSON, barnfödd här i staden, i kaution Hans Olofsson och Johan Hemming.

1648 jan. 31.

ANDERS GRELSSON, född i Kovjoki i socknen, i kaution Matts Eriksson och Hans Knutsson.

1648 mars 15.

LARS MÅRTENSSON, antogs för en hantverkare och svor sin ed, i kaution Cordt Bockmöller och Carl Nilsson.

 1649 jan. 29.

(PÅFWALL PERSSON, som för 11 år sedan vunnit burskap, resignerade, ty han var avsigkommen och ville upptaga ett kronans öde hemman.)

1649 juni 6.

LARS ESKILSSON, tjänt hos Cordt Bockmöller, i kaution Mårten Jönsson och Simon Nilsson.


1650
 dec. 16.


ANTONIUS AMUNDSSON, barnfödd i Västergötland, vilken tillförene sin broder Joen Amundsson I Stockholm tjänt hade och ett ärligt orlov fångit, svor borgareden, i kaution Hans Sigfersson och Nils Olofsson.

1651 mars 5.

GÖSTAFF MÅRTENSSON, en ung person, barnfödd här i staden och här uppväxt, svor eden, i löfte för honom gingo Hans Sigfersson och Anders Simonsson Gullsmed.

         ”

LARS NILSSON, en annan ung dräng, född i Uleå, hade ett gott avsked från Stockholm, där han tjänt, svor eden, i löfte för honom gingo Hans Andersson och Matts Påvalsson.

1651 maj 24.

MATTS JAKOBSSON TUNNBINDARE, som i Stockholm lärt sitt ämbete, nödig här i staden, svor borgareden, i kaution tullnären Olof Persson och Johan Hemming.

1651 juli 14.

HANS MARKUSSON, född i Nykarleby socken, varit i tjänst hos sal. Clas Wittinck här i staden, svor eden, i kaution Mårten Sigfridsson och Isak Jakobsson.

         ”

MARKUS BERTELSSON SKRÄDDARE, ankommit från Stockholm med bevis gjorde sin ed och i kaution gingo befallningsman Carl Nilsson och Hans Olofsson.

1651 sept. 15.

HENRIK SIMONSSON, född i Nyland, tjänt i Stockholm hos Johan Frantzenius, med gott avsked, svor eden, i kaution Matts Påvalsson och Markus Bertelsson.

1651  okt. 20.

ESKELL MARKUSSON, född i Kemi, svor eden i kaution Mårten Sigfridsson och Lars Eskilsson.

         ”

JAKOB SIMONSSON, född i Lappo, tjänt några år i Sverige, i kaution Hans Olofsson och Johan Hemming.


         ”

GRELS GRELSSON, född i Vörå tjänat i Stockholm hos borgaren Grels Mattsson, med gott avsked, gjorde eden, i kaution Tomas Andersson och Matts Eriksson Nickonen.

1651 nov. 12.

ERIK MATTSSON, född i Pedersöre, varit soldat, nu gift sig med sal. Markus Hermanssons änka här i staden, svor eden, i kaution Hans Olofsson och Mårten Jönsson.

         ”

ANDERS LARSSON, född i Pedersöre, varit i sal. borgmästaren Josef Jakobssons tjänst, svor eden, i kaution Hans Sigfersson och Nils Olsson.

         ”

ERIK ANDERSON, född här i staden, tjänt i Sverige med gott betyg, svor eden, i kaution Per Tysk och Antonius Anundsson.

1652 febr. 10.

JOEN LARSSON BECKBRÄNNARE, svor eden, i kaution Hans Olofsson och Hans Sigfersson.

1653 jan. 20.

MASS NILSSON, en ung person, född här i staden, svor eden, i kaution Hans Olofsson, Per Tysk och Anders Bejer.

         ”

JAKOB JOENSSON, född i Lohtå socken, tjänt i Stockholm, gift sig i staden, gjorde eden, i kaution rådman Per Tysk och Anders Bejer.

         ”

ISAK GRELSSON, född i staden, tjänt i Stockholm, antogs till borgare, i kaution Anders Bejer och Lars Påfwalsson.

         ”

JOHAN MATTSSON, född i Vörå, avlade eden, i kaution Hans Sifrisson och Mårten Skomakare.

1653 febr. 21.

JONAS ERIKSSON, född i Sundby, tjänt i Sverige hos välborne fru Sigrid Kursell, avlade ed, i kaution Mass Påfwelsson och Markus Bertelsson.

1653 mars 14.

CARL CARLSSON, en ung dräng och skomakare, född i Gamlakarleby, där han tidigare varit borgare och skomakare, med avsked av 25/11 nästförledne vår, svor eden, i kaution Per Tysk och Hans Andersson.

1653 april  5.

JAKOB BERTELSSON, född här i staden, svor eden, i kaution rådman Hans Andersson och borgaren Tomas Andersson.

1653 aug. 28.

TOMAS JOENSSON från Vexala, en sämskmakare och skinnare, antogs till borgare, i kaution rådman Hans Olofsson och Hans Sifversson.

1653 okt. 15.

ANDERS ERIKSSON, antogs till tegelslagare, svor eden, kaverade för honom Olof Larsson och Anders Mattsson.

         ”

MATTS MARKUSSON PILKARE, en bössesmed, svor eden, i kaution Markus Simonsson och Erik Markusson.

1654 febr. 6.

SIGFRED TOMASSON, född i Pedersöre Marken, tjänt en tid i staden, svor borgareden, i kaution Hans Olsson och Hans Sifversson.

         ”

SIMON ANDERSSON
, född i Soklot, tjänt en god tid i staden, svor eden, i kaution Mass Påfwalsson och Grels Isaksson Ryss.

1654 april 1.

ESKIL BERTELSSON, en krukomakare, antogs till borgare, i kaution Lars Eskilsson och Jakob Bertilsson.

1654 april 8.

ERIK MATTSSON, född i Jeppo, tjänt en rum tid i staden, svor eden, i kaution Carl Nilsson och Nils Joensson.

1654 sept. 11.

PETER RAIJ, en nyankommen skräddare, antogs till borgare, för honom kaverade Anders Bejer och Nils Olofsson.

         ”

JÖNS LARSSON, en konstapel och skräddare, antogs till borgare, för honom kaverade Nils Joensson och Matts Påfwalsson.

1654 nov. 20.

SVEN NILSSON, en skräddare, gjorde sin burskapsed, i kaution Hans Sigfridsson och Matts Påfwalsson.

1655 april 25.

PEER HANSSON, en gullsmed, antogs till borgare, i kaution Hans Sifredsson och Anders Bejer.

1656 jan. 7.

JOHAN ERIKSSON, född i Pedersöre, tjänt i Sverige, svor borgareden, i kaution Nils Joensson och Jakob Joensson.

1656 febr. 25.

SIMON JÖNSSON från Kauhajoki gjorde eden, i kaution Matts Påfwelsson och Jakob Joensson.

1656 april 14.

JOHAN FRIITZ
, med bevis från Tavastehus av 15/III 1656 att han resignerat sitt burskap, avlade eden, i kaution Anders Bejer och Nils Olofsson.
[Inf. 2007-01-01.]

1656 april 25.

LARS HENRIKSSON från Kåfwijocki, en snickare, svor eden, i kaution Nils Olofsson och Johan Jakobsson.

1656 maj 19.

NILS FERLING, stadens organist, svor borgareden, i kaution Hans Sigfridsson och Anders Bejer.

 1656  juni 5.

(LILLE PER PERSSON, som sina laga år utsuttit, resignerade sitt burskap och uppbjöd sin gård.)

1657 jan. 14.

KNUT LARSSON
avlade borgareden, i kaution Nils Joensson och Nils Olofsson.

1657 mars 4.

HENRIK KLUWENSIK avlade borgareden, i kaution Nils Olofsson och Simon Målare.

1657 april 22.

JOHAN MATTSSON GLASMÄSTARE, född i Vasa, svor eden, i kaution Johan Hemming och Jakob Joensson.

1657 april 25.

MASS MATTSSON, född i Pedersöre, svor eden, i kaution Tomas Andersson och Jakob Simonsson.

         ”

NILS JOENSSON BRYGGARE, varit i många år bryggare här i staden, vann burskap, för honom kaverade Matts Nilsson och Matts Pålsson.

         ”

JÖRAN STAFFANSSON, som gift sig med Sigfrid Sigfridsson änka, vann burskap, i kaution Hans Sigfridsson och Mickel Persson.

1657 maj 9.

ERIK PERSSON SKOMAKARE, född i staden, vann burskap, i kaution Mass Nilsson och Grels Grelsson.

1657 juli 6.

MATTS HANSSON, född i Kyrkoby, svor eden, i kaution Anthonius Anundsson och Isak Grelsson.

1658 jan. 27.

MÅRTEN NILSSON, född i Lapo socken och måg hos Markus Keukar i Woskoski by, vann burskap, för honom kaverade Sven Nilsson och Kristoffer Olsson.

1658 juni 29.

MARKUS JOHANSSON framträdde att vinna burskap med vederbörligt orlof av hustru Margareta på Forsbacka, där han tjänt hade, avlade sin ed, i kaution Anders Bejer och Lars Nilsson.

1658 aug. 9.

JERONIMUS KARSTEN, född i staden, och uti några år samfalt tjänt bos borgmästaren Cordt Bockmöller, vann burskap, i kaution Nils Olofsson och Anders Bejer.

1659 jan. 10.
 

(MÅRTEN JÖNSSON resignerade sitt burskap, avsigkommen och gäldbunden.)

1659 okt. 1.

ANDERS JÖRANSSON, en skomakare, barnfödd i Storkyrå, med bevis av kyrkoherde Isac Brenner av 16/11 1659, vann burskap, i kaution Nils Joensson och Hans Anddersson.

1659 okt. 17.

HENRIK HINDERSSON FRÅGER, en krukomakare, vann burskap, i kaution Matts Nilsson och Grels Grelsson.


1660
 jan. 21.


BERNDT GRELSSON, barnfödd här i staden, svor burskapsed, för honom kaverade Nils Joensson och Antonius Amundeson.

 1660 febr. 27.

(MICKEL PEDERSSON resignerade sitt burskap hade sina laga år utsuttit.)

 1660 mars 5.

(TOMAS ANDERSSON uppsade sitt burskap, han hade sina laga år utsuttit.)

1660 mars 24.

LARS LARSSON OJNONEN från Rovesi sockn svor burskapseden och för honom kaverade Sigfrid Mårtensson och Jöran Barkare.

1660 mars 26.

JOHAN ERIKSSON
, en guldsmed, född i Strängnäs, varit en tid i Åbo, svor borgareden, i kaution Jakob Jonnson och Jakob Bertelsson.

1660 april 28.

MASS CARLSSON, barnfödd i Jäpu, svor eden, i kaution Hieronymus Karsten och Simon Målare.

1660 dec. 1.

ANDERS SIMONSSON
, född i Kauhajoki, svor eden, i kaution Simon Målare och Jakob Simonsson.

1661 febr. 6.

ISAK MATTSSON, avlade borgareden, i kaution Nils Joensson och Hieronymus Karsten.

         ”

ANDERS HANSSON
desslikes, kaverade Nils Olofsson och Hans Andersson.

1661 aug. 19.

MARKUS JAKOBSSON, född här i staden, avlade borgareeden, kaverade Nils Joensson och Henarich Klufwensich.

1661 sept. 2.

JOSEF NILSSON, född här i staden, avlade borgared, i kaution Isak Ryss och Matts Nilsson.

1662 juli 9.

BENJAMIN CHRISTOPHERSSON begärde att vinna burskap, hade varit Gustaf Bielkes tjänare i 5 år och kong. mats lifgarde såsom drabant, avlade borgareeden, kaverade Isach Ryss och Antonius Anundsson.

1668 maj 18.

SIMON OLOFSSON, född i Lappo socken, svor eden, i kaution Isak Ryss och Jakob Simonsson.
[Inf. 2007-01-15.]

1668 aug. 5.
 

(BENJAMIN CHRISTERSSON resignerade sitt burskap.)

1675
 maj 22.

JOHAN SIMONSSON, född i Storkyrö, gift med sal. Isak Rysses efterleverska, avlade eden, i kaution Gustaf Jönsson och Jakob Simonsson.

 1679 maj 19.

(ISAK MATTSSON, Sigfrid Mårtenssons måg, pålades att nästa rådstugudag vara beredd att avlägga borgareeden.)

1679 aug. 18.

JOHAN GRELSSON, född i Pedersöre socken, med betyg av Laurentius Essevius, blev till borgare antagen och svor eden, i kaution Jakob Simonsson och Matts Karlsson.

1679  nov. 5.

ARFVID NILSSON svor borgareden, i kaution Gustaf Jönsson och Karl Karlsson.

 1679 nov. 5.

(PÅVAL HENDERSSON, hamp spinnare, som någon tid här varit, kommen ifrån Reval, anhöll om burskap, hade inga löftesmän.)


1680 jan. 2.


ISAK MÅRTENSSON, Sigfrid Mårtenssons måg, som varit borgare i Jakobstad, avlade borgareden, i kaution Sigfrid Mårtensson och Jakob Simonsson.

1680 aug. 4.

PÅVAL HENDERSSON HAMPSPINNARE avlade borgareden och hans löftesmän voro Johan Simonsson och Jakob Joensson.

         ”

JOHAN ERIKSSON, glasmästare, avlade sin borgared och för honom kaverade Jakob Simonsson och Karl Karlsson.

1681 jan. 21.

MICKEL ANDERSSON, gift, varit i lång tid bos sin styvfader Matts Tunnbindare, avlade eden, i kaution Matts Jönsson och Anders Sigfridsson.

         ”

MCKEL JÖRENSSON, född i staden, avlade eden, i kaution Anders Hansson och David Sigfridsson.

         ”

KARL KARLSSON ifrån Oravais, avlade ed, i kaution Karl Jönsson och Johan Mattsson.

         ”

ISAK HANSSON, född i Munsala by, varit i tjänst bos borgmästaren Wilhelm Ross, avlade ed, i kaution Matts Mattsson och Josef Mattsson.

1682 okt. 25.

HENRIK HENRIKSSON, född i Lappo socken Cauhajoki by, varit i tjänst hos borgmästaren Wilhelm Ross, avlade ed, för honom kaverade Elias Eriksson och Henrik Jakobsson Knäcke.

 1683 jan. 29.

(SIMON HILLE i Öfverjeppo, kunde murmästaryrket bra, anhöll att bliva borgare.)

 1683 mars 10.

(SIMON JOHANSSON HILLE skaffat sig bevis på, att han är ledig från hemmanet.)

1683 juni 4.

PEDHER OLOFFSSON, hit ankommen från Västerbotten och år 1669 i februari antagen till borgare, anhöll om demission. Här kvarblir hans måg Karl Mattsson, som fick gården sedan han sökt och vunnit burskap.

1683 aug. 1.

ISAK NILSSON
, född här i staden av ärliga föräldrar, avlade borgareden, löftesmän Johan Simonsson och Lars Mickelsson.

         ”

CARL MATTSSON
avlade eden, i kaution Grels Ryss och Elias Eriksson.

         ”

MATTS ERIKSSON, snickare, född har i staten, avlade borgareden, löftesmän rådman Nils Larsson och Grels Ryss.

         ”

JOSEF MÅRTENSSON, född i staden hade varit kronans och stadsbåtsman, avlade borgareden, i kaution rådman Anders Hansson och Nils Larsson Skeppar.

         ”

JOHAN MARCUSSON avlade borgareden, i kaution Jakob Joensson och David Sigfridsson.

1683 nov. 3.

KNUT MARCUSSON, född i Wuoskoski, avlade borgareeden, i kaution Johan Simonsson och Elias Eriksson.

         ”

SIMON JOHANSSON HILLI
skaffat sig de bevis som tidigare fordrats, avlade borgareden och till löftesman hade han rådman Nils Larsson Skeppare och Henrik Jakobsson Knecko.

1684 mars 1.

NIELES JOSEPHSSON, barnfödd här i staden, avlade burskapsed, i kaution borgarena Johan Simonsson och Gustaf Jönsson.

1685 mars 9.

JAKOB TOMASSON från Lohteå avlade eden, i löfte Johan Simonsson och Jakob Simonsson. Arbetskarl och båtsman.

1685 maj 6.

LARS KNUTSSON, Knut Larssons son, barnfödd här i staden, svor borgareden, i kaution Johan Simonsson och Elias Eriksson.

         ”

JAKOB MATTSSON, borgaren Matts Karlssons son, svor eden, i kaution fadern Matts Karlsson och Nils Jakobsson.

1686 jan. 11.

MÅRTEN MATTSSON, född i Lappo, avlade ed, kautionister rådman Anders Hansson och Elias Eriksson.

 1686 jan. 11

(Matts Tomasson i Kyrkobyn med sin hustru Susanna Andersdotter antagen till sytningsman av Matts Eriksson Nickonen och hans hustru.)

1686 mars 17.


MATTS TOMASSON, nyss antagen till sytningsman, avlade borgareden, i kaution Karl Jönsson och Hans Mickelsson.

[Inf. 2007-01-22.]


1686 april  12.

ANDERS ERIKSSON, född i Lochteå, svärfader Isatts Nilsson, avlade borgareden, för honom kaverade David Sigfridsson och Hans Möllnare.

1686 juli 26.

TOMAS SIGFRIDSSON avlade borgareden, i kaution borgmästaren Vilhelm Ross.

         ”

KNUT LARSSON, född i Kyrkobyn, avlade ed, i kaution Isak Broms och Erik Persson.

         ”

JOHAN BERENTSSON avlade ed, i kaution Matts Andersson och Nils Jakobsson.

         ”

MARKUS MARKUSSON, Karl Karlssons änkas sytningsman, avlade ed, i kaution Carl Jönsson och Jakob Simonsson.

         ”

PER JÖNSSON SMEDH avlade ed, i kaution rådman Nils Skeppar och Grels Ryss.

1688 juli 9.

ISAK ERIKSSON, barnfödd i Storkyrå, gift med en borgaredotter, varit i tjänst hos sin morbroder borgaren Johan Simonsson, avlade borgared, i kaution borgmästaren Wilhelm Ross och borgaren Grels Ryss.

 1689 jan. 7.

(HANS MÅRTENSSON, från Högbacken, barnfödd på ett före detta staden underlagt hemman, begärde burskap, under det hans äldre broder Lars Mårtensson det nu efter lag besitter, förmenandes, att såsom hans fader varit borgare här i staden. Anhållan avslogs.)

1689 jan. 14.

JOHAN WESTBECK, bokbindare, barnfödd i Kyrkobyn, av ärliga föräldrar och suttit någon tid här i staden och för några år sedan gift sig med salige löjtnanten Reinholds kvarlämnade dotter, avlade borgareden, för honom kaverade rådman Jakob Bockmöller och Grels Ryss.

         ”

HENRIK MATTSSON KRUUS, född av ärliga borgerliga föräldrar, fri från båtsmanstjänst hos kronan, svor borgareden, för honom kaverade Karl Karlsson och Nils Jakobsson.

         ”

ANDERS MÅRTENSSON SWARFWARE, borgarebarn, född här i staden, avlade eden, för honom kaverade rådman Anders Hansson och borgaren Carl Jönsson.

1689 jan. 21.

Borgaren Hans Möllnare, som var åldrig, avsade sig burskapet till förmån för sin son ERIK HANSSON, för vilken kaverade rådman Nils Schepper och Matts Andersson.

1689 febr. 14.

MARCUS MÅRTENSSON avlade borgareden.

1689 mars 18.

(Borgaren PEHR HENDERSSON, kommen till hög ålder, varit borgare i över 50 år, nu bräcklig, dimitterades från sitt burskap)

1689 maj 4.

(Borgaren MÅRTEN GREELSSON, varit borgare i 40 år, blev på anhållan på grund av sitt sjukliga tillstånd och ålderdoms svagheter fri från sitt burskap.)


1690
 april 12.


HANS MÅRTENSSON, född å Högbacken, varit i tjänst bos rådman Jakob Bockmöller, nu borgaren Johan Mattssons sytningsman, antogs till borgare och avlade ed, i kaution borgarena Matts Andersson och Carl Jönsson.

 1691 jan. 31.

(SIMON JOHANSSON HILLE, som vunnit burskap år 1685, uppsade det nu. Han både sina laga år utsuttit och upptagit ett hemman i Narasluoma by. Sin gård hade han sålt till Johan Knutsson Kärr.)

1691 jan. 31.

PER MATTSSON, född i Sundby i Pedersöre, uppviste sin fader Matts Mattssons attest av 7 dec. 1690 att han hade sina föräldrars tillåtelse, avlade borgareden, i kaution rådman Karl Jönsson och Tomas Sigfridsson.

1691 febr. 7.

ELIAS ELIESSON, född i Socklot och fått sig en borgardotter till äkta, avlade burskapseden, i kaution borgarene Matts Andersson och Isak Ryss.

 1691  mars 24.

(NILS LARSSON från Västerbotten, som sig här i giftermål begivit med sal. Pehr Lundinij änkas dotter, anhöll om burskap.)

1691 april 25.

NILS LARSSON, barnfödd på wästersidan i Bögdom socken och Noorbyn, avlade borgareden, kaverade borgarene Matts Andersson och Karl Jönsson.

1691 maj 2.

(Gamle KNUT LARSSON dimitterades från sitt burskap för ålderdom och bräcklighet.)

1691 aug. 1.

ANDERS OLOFSSON, född i Socklot by och fått en borgaredotter till hustru, varit i tjänst hos gästgivaren i Socklot Anders Eliasson och sedan hos sal. borgm. Wilhelm Ross, svor borgareden, i kaution borgarene Mickel Andersson och Jören Nilsson.

1692 febr. 25.

Fänrik Jöns Aulinis måg MATTS ERIKSSON svor eden, i kaution rådman Johan Karlsson och handelsman Matts Andersson.

         ”

ERIK HÅNGELSSON, som bekommit en borgares sal. Anders Eriksson Bondes änka här i staden till sig hustru, förnöjt sin styvdotter Brita Andersdotter, avlade eden, i kaution borgaren Matts Andersson och Tomas Sigfridsson.

1692 mars 5.

ANDERS SIMONSSON, född i Överjeppo, varit i tjänst hos borgaren Matts Andersson, gift sig med fordom borgarens sal. Simon Pålssons dotter, svor eden, i kaution Jakob Simonsson och Matts Karlsson.

 1692 mars 5.

(OLOF LARSSON TURDlN, barnfödd på Västersidan, bevis från Bygdeå kyrkoherdeämbete 8/VIII 1691 att född av ärliga föräldrar i Noroms by, anhöll att bliva antagen till borgare.)

1692 mars 12.

OLOF LARSSON TURDIJN svor eden, i kaution Isak Hansson Broms och Karl Mattsson.

 1692 maj 2.


(MATTS TOMASSON NICHONEN, borgare i staden, antagit ett skattehemman i Socklot by och nu är sjuklig, begärde genom sin broder Hans Tomasson att få resignera sitt burskap, han hade sina laga år utsuttit, beviljades.)

[Inf. 2007-01-29.]


1693 mars 6.

MÅRTEN NILSSON
, född i Vörå, avlade eden, kaverade borgaren Matts Karlsson och Nils Jakobsson.

         ”

JOHAN ISAKSSON TUNNBINDARE, född här i staden, svor eden, i kaution borgarene Matts Jönsson Tunnbindare och Jakob Hindersson Skomakare.

         ”

MICKEL ERIKSSON HÅLST, gift sig här i staden, svor eden, i kaution borgarene Anders Sigfridsson och Mickel Andersson.

         ”

MATTS LARSSON TUNNBINDARE svor eden, i kaution Isak Hansson Bröms och Nils Jakobsson.

         ”

NILS MATTSSON, sal. Johan Eriksson måg, avlade eden, kaverade Johan Karlsson Tunnbindare och Knut Mattsson.

         ”

HENRIK ISAKSSON BRANT, svor eden, kaverade borgarena Grels Bengtsson Skräddare och Gabriel Mattsson Skomakare.

 1694 mars 3.

(PÅVAL HINDERSSON kopparslagare hemfördes med stadens skjuts för att betjäna staden med sitt hantverk.)

1694 maj 21.

ISAK ISAKSSON TUNNBINDARE, svor sin borgared, kautionister Matts Carlsson och Per Mattsson.

         ”

JAKOB PERSSON
ifrån Bygdeå socken, gift sig med sal. rådman Anders Janssons dotter här i staden, avlade borgareden, kautionister rådman Carl Jönsson och borgaren Matts Jönsson Tunnbindare.

1695 febr. 6.

NIELS MATTSSON BRASK antogs till borgare, i borgen Isak Broms och Tomas Sigfridsson.

         ”

ANDERS HANSSON antogs till borgare, i borgen rådman Matts Andersson och Hans Mickelsson.

         ”

TOMAS MATTSSON antogs till borgare, i borgen Karl Mattsson och Lill Knut Knutsson.

         ”

MICKEL JAKOBSSON antogs till borgare, i borgen Nils Jakobsson och Isak Nilsson.

1695 maj 18.

Skomakaren MÅRTEN HANSSON avlade borgaed, i kaution rådman Carl Jönsson och Mickel Tunnbindare.

         ”

HINlDRICH MATTSSON avlade borgared, i borgared rådman Carl Jönsson och rådman Matts Andersson.

         ”

ANDERS ANDERSSON avlade borgared, i borgen Isak Broms och Tomas Sigfridsson.

1696  febr. 17.

(Borgaren JAKOB HINDERSSON SKOMAKARE uppsade sitt burskap.)

1696  maj 23.

(JOHAN ERIKSSON HÄGMAN begärde att få resignera sitt burskap för han sålt sin gård.)

1696 maj 25.

JOHAN RYSS, barnfödd här i staden avlade sin ed och vann burskap utan kaution.

         ”

ANDERS GABRIELSSON TUNNBINDARE, barnfödd har i staden, avlade borgareden, i kaution Matts Jönsson och Jakob Jönsson.

         ”

MATTS PHILIPPSON ifrån Lapå socken, som med gott lovord tjänt uti en rum [lång] tid här i staden och sedermera befryndat sig med en borgaredotter, avlade ed, i kaution Isak Broms och Carl Jönsson.
1696 maj 25.
 

(SALOMON MATTSSON, bör antingen söka burskap eller begiva sig annorstädes.)

   ”

(ERIK ÖHMAN, lät genom sin svärfader rådman Matts Andersson ansäja att vilja vinna burskap.)

1696 juli 27.

ERIK ÖHMAN avlade borgareden och vann burskap emedan han kommit i borgaregifte. Kautionister rådman Matts Andersson och Lars Knutsson.

1697 febr. 25.

(Borgaren KNUT EHRSSON KITTFINN, resignerade sitt burskap.)

1697 april 24.

(MATTS SNICKARE uppsade sitt burskap emedan han sina år utsuttit; likaledes MARKUS SNICKARE på samma grunder.)

1697 maj 5.

(HANS ELIESSON begärde få uppsäga sitt burskap, ty han skadat sitt ben medelst yxehugg och varit i rum tid borgare.)

1697 aug. 9.

SALOMON MATTSSON gjorde sin borgareed, i kaution Isak Hansson Bröms och Nils Turdin.

 1698 april 6.

(PER SIGFRIDSSON SKOMAKARE, som emottagit ett skattehemman i Kyrkobyn, uppsade sitt burskap, han hade sina laga år utsuttit.)

1698 maj 2.

ANDERS MATTSSON HÅCKO gjorde borgareed, i kaution rådman Carl Jönsson och handelsman Tomas Sigfridsson.

 1699 jan. 7.

(MATTS MATTSSON, förestår sin svärfader David Sigfridssons handel och förskonas med burskap seden.)

1699 jan. 9.

MAKTEN KNUTSSON avlade burskapsed, i kaution borgaren, handelsmannen Tomas Sigfridsson och Matts Aulin.

         ”

SIGFRID MATTSSON avlade burskapseden, i kaution rådman Matts Andersson och Knut Markusson.

         ”

SIGFRID ANDERSSON avlade burskapseden, i kaution handelsman Nils Brask och Lars Knutsson.

1699 jan. 9.

(PER MATTSSON SKINNARE företedde vissa bevis varifrån han var för burskapseden.)

1699 jan. 16.

(SAMUEL HINDERSSON, som köpt ett hemman på landet, uppsade sitt burskap.)

 ”

(CARL CARLSSON KLENSMED uppviste pass från Jakobstads borgmästare samt från sin mästare Petter Felerius och anhöll om burskap. Han skall svära vid mattsmässotiden.)

1699 maj 3.

LARS SCHEPPER, avlade borgerskapsed, i kaution Nils Schepper och Carl Jönsson.

         ”

JOHAN JUNIANDER avlade borgerskapsed, i kaution rådman Johan Carlsson och Matts Andersson.

         ”

ERIK MÅRTENSSON avlade borgerskapsed, i kaution Isak Bröms och Nils Turdin.

         ”

CARL CARLSSON avlade borgerskapsed, i kaution Isak Bröms och Tomas Sigfridsson.

         ”

PER MARKUSSON avlade borgerskapsed, i kaution Olof Josefsson och Gabriel Skomakare.

1699 maj 3.

(JAKOB HANSSON förskonades från att avlägga burskapseden för sin fattigdoms och sjukliga föräldrars skull.)

         ”

(KNUT MATTSSON gjort sin testamente till förmån för sin styvson Erik Mårtensson, emedan han själv är barnlös, och uppsade sitt burskap, emedan han sina laga år utsuttit.)

         ”

(KNUT LARSSON uppsade sitt burskap och lät uppbjuda sin gård.)


1700
 april 28.


JOHAN KNUTSSON avlade burskapseden, i kaution rådman Johan Karlsson och Nils Brask.

1701 maj 6.

GUSTAF KARLSSON avlade burskapseden, i kaution rådman Nils Schepper och handelsman Johan Mickelsson.

         ”

LILL HANS MÅRTENSSON
svor burskapseden, i kaution rådman Matts Andersson och Tomas Sigfridsson.

         ”

JAKOB HANSSON SKOMAKARE
svor eden, i kaution handlanden Isak Bröms och Lars Knutsson.

         ”

PER GABRIELSSON svor eden, i kaution Erik Hansson Möllnare och Mickel Andersson.

1703 april 29.

ANDERS PERSSON svor eden, i kaution Mickel Tunnbindare och Olof Turdin.

         ”

ANDERS MÅRTENSSON HAAPA svor eden, i kaution Isak Bröms och Nils Turdin.

1704 maj 9.

HANS BRÖMS avlade borgareeden, i kaution Johan Ryss och Isak Bröms.

         ”

OLOF HOLM avlade borgareeden, i kaution rådman Carl Jönsson och Gustaf Carlsson.

         ”

NILS ISAKSSON avlade borgareeden, i kaution rådman Isatts Andersson och Isak Nilsson.

         ”

JOHAN JOHANSSON avlade eden, i kaution Matts Carlsson och Matts Aulin.

1705  maj 10.

JAKOB KNUTSSON avlade eden, i kaution Hans Mickelsson och Tomas Mattsson.

         ”

LARS ANDERSSON avlade eden, i kaution Sigfrid Mattsson och Sifrid Andersson.

         ”

NILS MATTSSON KÅSKI svor eden, i kaution Anders Hocko och Knut Markusson.

         ”

NILS JOSEFSSON svor eden, i kaution Erik Öhman och Johan Karlsson Tunnbindare.

         ”

HENRIK KNUTSSON svor eden, i kaution Johan Juniander och Olof Turdin.

         ”

NILS TULLSKRIFVARE svor eden, i kaution Mårten Hansson och Isak Nilsson.

         ”

OLOF ARVEDSSON svor eden, i kaution Nils Brask och Anders Hocko.

         ”

MÅRTEN ERIKSSON svor eden, i kaution Lars Knutsson och Anders Måtare.

         ”

MATTS MATTSSON svor eden, i kaution Karl Mattsson och Henrik Brant.

         ”

HANS WERANDER svor eden, i kaution Nils Turdin och Johan Juniander.

         ”

JOHAN BLAD svor eden, i kaution Carl Jönsson och Matts Andersson.

         ”

HANS JOHANSSON svor eden, i kaution Gabriel Mattsson och Nils Jäpu.

         ”

SAMUEL HENDERSSON svor eden, i kaution Nils Schepper och Salomon Mattsson.

 1705  maj 10.

(MÅRTEN HENDERSSON, från Vexala absenterade)

1705 maj 15.

MÅRTEN HENDERSSON avlade nu eden, han hade inga kautionister.

1707 april 11.

JOHAN JOHANSSON LÖF vann burskap såsom borgareson härstädes.

1707 maj 2.

(PER PERSSON anhöll om burskap och ville staden med svarvande betjäna.)

         ”

(JÖRAN JÖRANSSON BRYGGARE anhöll om burskap.)
1707 maj 7.
(Sal. rådman GRELS RYSSES änka Anna Forsman lät genom sin son Johan Ryss uppsäga sitt burskap eftersom hon nu skall flytta till sin måg sacellanen Henrik Neostadius.)

1707 maj 7.

JÖREN JÖRENSSON avlade burskapsed.

         ”

PER PERSSON avlade burskapseden.

 1707 maj 7.

(JOHAN KNUTSSON uppsade sitt burskap för sin sjuklighets skull.)

1709 april 12.

ISAK HINDERSSON
ifrån Kårtjärf och Pedersöre socken avlade sin burskapsed.

         ”

CARL JOHANSSON avlade burskapseden.


1710  febr. 2.


THOMAS MATTSSON avlade burskapsed.

 1710 febr. 2.

(SIMON MATTSSON, som tagit en borgaränka och drev god handel, vägrar avlägga burskapsed.)

1710 febr. 7.

SIMON MATTSSON från Vexala avlade burskapseden.

         ”

Coupherdiebåtsmannen JOHAN JOHANSSON LOO, som här i staden barnfödd är, fick avlägga burskapsed.

1711 april 29.

ANDERS ERIKSSON RAIJ antogs till borgare.

         ”

CHRISTER CHRISTERSSON LÖFQWIST antogs till borgare.

1711 okt. 18.

ERICH ARWEDSSON HÄMMING, som här i staden till äkta tagit borgaren sal. Salomon Mattssons änka avlade burskapseden.

 


[P.g.a. Stora ofreden är det uppehåll i förteckningen.]


1722 maj 5.


Förre rådman Lars Scheppers son JACOB SCHEPPER nu hemkommit från flykten, antogs till borgare, kaverade rådman Brasch och handelsman Daniel Kempe, gav 50 daler i burskapspengar.

         ”

MÅRTEN OLSSON
, som under fiendetiden från Vuoskoski till staden inkommit och gift sig med borgaren sal. Pähr Sandhs änka, antogs till borgare, för honom caverade handelsman Jacob Rörvik, gav 9 daler Kmt.

1722 juni 2.

Skepparen CLEMENS NYMAN avlade borgared.

1722 juni 2.


Hautbojten under Björneborgs inf. rgte ANDERS DANIJ med avsked 24 okt. 1720, avlade borgared.

[hautboist: förr även (vanligen i formen hautboist) om vid regemente o. d. fast anställd oboeblåsare med viss militär tjänstegrad eller om militärmusiker i allmänhet (som trakterade blåsinstrument). Svenska Akademiens ordbok.]


 1723 febr. 25.

(HANS WERANDER, som nedsatt sig i Vasa, anhöll om befrielse från burskap.)

1723 maj 6.

NILS FALK antogs till borgare.

         ”

ERICH LOOF dito.

         ”.

Unge ANDERS PERSSON dito.

         ”

JOHAN ASP dito.

         ”

KNUT RÖRWIJK dito.

         ”

CARL FINELIUS dito.

         ”

MÅRTEN ANDERSSON dito.

         ”

ANDERS CEDERBERGH dito.

         ”

ERICH JUUTH dito.

         ”

ANDERS NYMAN dito.

         ”

Hattemakaren JOHAN JOHANSSON dito.

         ”

JOHAN ANDERSSON SKRIFVAR dito.

         ”

MÅRTHEN DAVIDSSON HÄLLSTRÖM dito.
[Inf. 2007-02-05.]


Burskap i Nykarleby 1641—1723, Nykarleby stads arkiv, Erik Bircks material. Troligen sammanställt av Hugo Lagström.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.
(Rev. 2023-10-22 .)