Sjukhuset får amerikagåvor.

     Redan för c:a ett år sedan togo några f.d. Nykarleby-bor initiativ till en insamling för Nykarleby sjukhus. Insamlingen har huvudsakligen bedrivits i Brooklyn, NY, där många gamla Nykarleby-bor är bosatta, men även på åtskilliga andra orter har insamlare verkat. Ordförande i kommittén har varit mr G. Ström, välkänd i Kovjoki och staden som son till avlidne folkskollär. Kjellberg. Vidare har till styrelsen hört bl.a. mrs E. Karlsson, född Liljeström och mrs Linnea Wheeler, född Finström, vidare har bröderna Frank och Axel Finström aktivt deltagit i arbetet, likaså mrs Edit Gustafsson med man, båda från Frill och många andra som kärleksfullt tänkt på sin gamla hemort.
     Insamlingen gav ett gott resultat och kommittén har använt medlen för att inköpa många nyttiga artiklar för sjukhuset. Den första sändningen, som bl.a. innehåller handdukar, för vilka kommittén hade besvär med att skaffa licens i USA, torrmjölk och torkad frukt, kaffe, tråd m.m. T.v. har sjukhuset sålunda t.ex. fått 4 ½ dussin välbehövliga handdukar. Ett svåranskaffbart operationsinstrument kom också. Av allt att döma torde flere paket komma ännu.
     De minnesgoda landsmännen i USA är värda all tacksamhet för sina uppoffringar och sitt besvär. Bl.a. har en syförening skapats för att sy handdukar och tvättlappar m.m. Sjukhusets ledning har med stor glädje hälsat de kärkomna gåvorna.


Österbottniska Posten den 14 februari 1949.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Fattigfinland var verkligen fattigt och tur var att man i USA så kände med det gamla hemlandets svåra försörjningsläge.


*      *      *


Jag tyckte att det kunde vara trevligt att komplettera notisen, så jag kontaktade Bruce Muller:

I remember the Axel Finstrom family well from my days in Brooklyn from 1945 on. Axel and Leanna had four children. June died of diphtheria. Eric was a pilot in WW II and was shot down over the English Channel. Supposedly his body was never recovered, but there is an Erik Finstrom buried in a military cemetery in St. Louis. Linnea married Edwin Wheeler. Edwin had a business selling heaters for automobiles. The heaters used gasoline, so the car became warm almost as soon as a person got into. Probably not very safe, then the car makers started putting heaters in cars.

Leanna took the death of Erik very hard. I think that both she and Axel died in the early 1950's. She was from Nykarleby.

 

The suit that Morfar is wearing was made at the Finstrom skraderei when Morfar made the trip in 1927. The dry cleaner said that he hade never seen such a well made suit.

 

Lars' comment was most appropriate. I remember Mormor (Hanna Liljestrom) sending packages of coffee, sugar, clothing, wool, — whatever she knew was needed — to Finland. I would help her carry the packages to the post office. This must have been around 1946, around the end of rationing when coffee, sugar, meat, and butter again started to appear on store shelves.

 

Bruce Muller tillhandahöll och berättade.


Läs mer:
Hälso- och sjukvårdsförhållandena i staden av Erik Birck.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2006-10-08.)