"Man har hela året och i alla möjliga sammanhang firat 300 årsminnet af Linnés födelse", så därför uppmärksammar även vi jubileumet.

 

CARL von LINNÉ och NYKARLEBY.

     Man har i dagarna firat 200 årsminnet af Linnés födelse och därvid meddelat en mängd enskildheter ur den store vetenskapsmannens lif. Han gjorde som bekant äfven en resa i Finland år 1732 och har om denna resa skrifvit en berättelse, hvari han bl.a. skrifver den 22 sept. om gatorna i Nykarleby: "Alla gator äro med stockar twärs före lagda i stället för stening såsom en bro, hwilket ser artigt ut." Jakobstad åter har "en extraordinair hamn."

     Strömmingsfisket samt strömmingens rensning och saltning intressera Linné mycket och beskrifves noggrant. Han säger bl.a.: "När saltströmmingen skall saltas, göras en saltlake så saturatus att strömmingen flyter, då man lägger honom uti karet, dock ej mer att man kan röra honom omkring i karet. Om något står öfwer laken, slås lite salt på, står så ett dygn, sedan gälas han således, att man träder 10 à 12 på wänstra tummen, att ryggen wetter in åt handen och med det samma lossnar gälen, sedan tager man med högra nypan, att gälen och tarmen gå ut, samt sternum [Bröstben ] lyftes från caput, utan att skära upp, helt geswint läggs uti tågkorgar " o.s.w.

     Såsom synes en synnerligen målande beskrifning af ämnet.Österbottniska Posten juni 1907.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.Den fjärde juli 2007 vid åttatiden på morgonen landade fiskaren Sjöholm vid Grisselören en strömmingsfångst av nästan biblisk storlek.Foto: F. L.


Läs mer:
En fiskevårdsförening för Nykarleby-nejden av Curt Segerstråle.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2007-09-02, rev. 2007-09-02.)