Österbotten.

NYKARLEBY.

Nykarleby kyrka


Vår kyrka är oss alla kär med dess välvårdade snygga yttre, dess vackra läge och den lummiga, kanske t. o. m. väl mycket skuggande björkparken omkring. Dess inre ger dess värre mycket övrigt att önska. Eldningen med kaminer har sotat ned tak och väggar, så att de gamla bilderna och vita ytorna tagit skada. Dessutom har trots kyrkoväktarens påpasslighet vatten runnit genom mellantaket och lämnat fula fläckar bland bilderna.

Det var förr en sed att förära prydnader till hemförsamlingens kyrka. Därom vittna ljuskronorna och kandelabrarna med sina inskriptioner. Skada att församlingsbornas intresse för dylikt har svalnat. Jag kan ej låta bli att i detta sammanhang påpeka, huru mycket som av det gamla i kyrkan av tidens tand har anfrätts. Den röda duken å altarbordet och altarkransen är sliten och blekt och den tvättbara, stärkta vita duken å bordet kunde gärna utbytas mot en utsydd eller genombruten sådan. Man kan få se vackra dukar i våra nya kyrkor. Detta är något för församlingens damer att tänka på, om vår gamla kyrka är oss alla kär. Den tiden är visst ej avlägsen, då kyrkan invändigt måste ommålas. Då bli missförhållandena på detta håll ännu synligare.

Få se om den tiden skall komma, då vår kyrkas uppvärmning kan ske medelst värmeledning och vi få sitta i öppna fria bänkar, i stället för i dessa slutna »kylskåp»? Eu sådan remont blir ej billig, men blir förr eller senare nödvändig. Kanske vore det skäl för kyrkofullmäktige att redan nu börja avsätta medel för ändamålet genom små uttaxeringar årligen?

Det gläder mig att med detsamma få uttala församlingens tack för en sällsynt gåva. En Nykarleby-bo, affärsmannen John Nylund i H:fors, har förärat kyrkan en värdefull bred »prästkappa». Sådana ha kommit till användning i många församlingar och äro vackrare än de gamla smala. Gåvan var verkligen välkommen.


O. S—n. [Olav Schalin] Österbottniska Posten den 30 januari 1925, nr 5, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
I mars 1928 beslöt man att renovera.
Kyrkan i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2018-03-27, rev. 2018-03-27 .)