Olycksfall med dödlig utgång.

     Fredagen den 28 september (1:sta marknadsdagen) middagstiden kom landtmannen Anders Stål från Långbacka (S. var född i Pörtom) jemte sin hustru körande från ”Nystaden”. Wid den emot ”stora bron” ledande backen begynte hästen skena, hustrun hoppade lyckligt af kärran, men Stål lyckades ej hejda hästen utan körde omkull samt stötte derwid hufwudet emot browaktens hus så illa att han i följd deraf afled den 2:dra dennes. Mannen war wid olyckstillfället fullt nykter.

     Mikaelimarknaden har varit tämligen obetydlig. Första marknadsdagen inträffade en olycka med dödlig utgång. Anders Stål från Långbacka kom med sin hustru körande från seminariesidan och vid backen invid storbron skenade hästen. Hustrun lyckades hoppa ur kärran och kom oskadd undan, men mannen körde omkull och slog huvudet mot brovaktens hus [nuv. Brostugan] så att han dagen därpå avled.


Österbottniska Posten, oktober 1898.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren ”Ja, inte vet någon idag vad brostuguknuten ställt till med!”


Läs mer:
En ”hästolycka” på samma ställe med lyckligare utgång för kusken – men inte för hästen.
Fålen hoppade över bro räcket i ån i Österbottniska Posten 1932.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2005-01-05.)