EN FÖRKLARING

Då endel personer i vår stad synes ha missuppfattat uttrycket ”borgarhem”, som förekom i uppropet till förmån för ett museum i Nykarleby, vilket upprop ingick i nr 46 av denna tidning, och då man gjort gällande, att denna benämning använts i något slags politiskt syfte, måste jag här erkänna, att jag och ingen annan är orsak till att detta uttryck begagnades. Uppropet byggde nämligen till denna del på de tankar om det blivande museet, som jag uttalat inom kommittén. Utan mina uppgifter hade uttrycket ”borgarhem” inte kommit att användas.
     Som känt har jag aldrig sysslat med politik i någon form. Jag använde utrycket i dess historiska och icke i dess nuvarande politiska betydelse. Ett museum har icke och bör icke ha något att skaffa med politik. Vi gamla nykarlebybor vet, att ordet borgare användes långt in på 1900-talet om alla de personer, som bodde i staden och här hade något yrke eller bedrev någon rörelse. Det är ju dessa gamla familjers liv och förhållanden museet skulle belysa. Jag beklagar, att uttrycket vållat missförstånd, men jag ensam är orsak till att det kom att användas. Måhända hade det varit bättre att tala om ett gammalt nykarlebyhem.

Josef Herler.


Österbottniska Posten nr 50/1950.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Uppropet.
Nykarleby museum i kapitlet Fakta.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2007-12-05, rev. 2007-12-05.)