STADENS SJUKHUS nalkas med stora steg sin fulländning. För närvarande insätter man golv och fönster. Murningsarbetet är färdigt, likaså snickeriarbetet. Byggnaden gör, åtminstone på icke-fackmannen, ett mycket gott intryck. Arbetet förefaller solidt och utrymmet väldisponerat, hvarför det hela förefaller ändamålsenligt.
     Vacker är byggnaden icke.
     Sjukhuset skall enligt kontraktet vara färdigt till den 1 december.

 

NYKARLEBY  STADS  FRIHEM.
Arbetet på Nykarleby stads frihem för fattiga har framskridit så långt, att väggarna nu är nästan färdigt upptimrade. Nästa vecka torde arbetet med takresningen widtaga. Byggnaden förefaller rätt stor och platsen i furuskogen lugn och tilltalande.Österbottniska Posten den 3 september 1909.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Sjukhuset i kapitlet Fakta.
Frihemmet i kapitlet Fakta.Läs mer:

Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2012-10-03, rev. 2012-10-03 .)