Tidtabell
för Nykarleby—Kovjoki järnväg under seglations tiden 1902.
Alla dagar.
Afgång

Ankomst
Nykarleby
Hamnen
9,15


9,30

Hamnen
Nykarleby
9,40
 

9,55

Nykarleby
Kovjoki
10,10


10,35

Kovjoki
Nykarleby
11,40


12,05

Nykarleby
Hamnen
3,15


3,30

Hamnen
Nykarleby
3,40


3,55

Nykarleby
Kovjoki
4,10


4,35

Kovjoki
Nykarleby
6,05

6,30
Hälgdagar tillsvidare
Nykarleby
Hamnen
6,45


7,00

Hamnen
Nykarleby
7,10


7,25

vid postkontoret i Nykarleby, från den 1
Maj 1902 tillsvidare :
Postkontoret hållets öppet för
allmänheten.
Alla söckendagar från kl. 9—12½ samt
   från kl. 1 till 3½ e. m.
Sön- och hälgdagar från kl. 9 till 10 f.
   m. och från kl. 1 till 2 e. m.

Läkare.
   D:r Backmansson kl. 10—11; 1—3.
   D:r Ernst Knape 11—3.


Österbottniska Posten nr 26/1902.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Nykarleby Jernväg i kapitlet Fakta.
Fler tidtabeller.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2005-05-17, rev. 2014-01-27 .)