Österbottniska författare 2


TVÅ BERÄTTARE

Olof Granholm och Erik Ågren

 

Carita Nyström
Anna-Lisa Sahlström
Gösta Ågren

SkrivorINNEHÅLL

[Gick som följetong  November—Januari 2011.]

[Olof Granholm utelämnas tills vidare]  
Ett förord om den österbottniske författaren 5
”Vi måst rymmas i hagan alla tisammans” 18
Sammanfattning 34

[Erik Ågren]
 
… men älska varandra 36
    [Sårad 37]
    [Arbetslust och Modellfilaren 47]
    [Sången om byn 55]
Sammanfattning 61

Register 63

 

En hälsning

från

vänner

till

OLOF GRANHOLM,

som

fyller 60 år den 24 april 1984,

och

till

ERIK ÅGREN,

som

fyller 60 år den 4 augusti 1984,

är denna bok
Anna-Lisa Sahlström

” ... MEN ÄLSKA VARANDRA”

En bild av Erik Ågren, epiker


”Jag minns min mor

– – –

När jag var tio år
Och ville bli skyddskårist
Med blå rock och blanka knappar
slog hon mig andra gången i mitt liv.
– – –
Mor läste böcker
och man sa om henne
att hon försummade sin familj.

Men var det något
utöver det vanliga
gick byn och frågade henne.

När kriget kom
svor och grät hon maktlöst
Med blödande hjärta
sände hon sinman och sina söner till fronten.

’Allt vad jag kämpat för
Blir till kanonmat
i de jävla herrarnas krig’,
sa hon gråtande.

’Men kommer de med livet tillbaka
Lovar jag att lära dem …’

Mor hade svart hår
och grönskimrande ögon.
Hennes skratt var
ejderdunsskönt och sommarvarmt.

Hennes kärlek hade inga gränser,
alla hade plats innanför hennes trygghet.
Men också hennes vrede gick igenom skog.
– – –
Mor trodde inte på Gud
men hon sa om kommunismen
älska varandra och
ge åt varandra
vad ni behöver av mat och tarvting
och låt också herrarna gräfta.
– – –
Jag hör hennes tankar vandra vidare
genom henens barn.
’Hata krig och våld,
hata utsugning och orätt,
men älska varandra.’


Detta är en förkortad version av den oändligt vackra och starka slutdikten i Erik Ågrens ”Sången om byn”, som utkom 1983.


[Sårad]

Man borde inte förkorta – jag vet – men läst så här ger dikten både ram och profil åt författarens – tillsvidare – mest betydande bidrag till den finlandssvenska litteraturen, debutromanen ”Sårad”, som utkom 1973.

Den boken hjälpte säkert mången man att slippa stigmat av hjälteglorian. Den hjälpte säkert också mången kvinna att se krigaren på ett djupare plan: begripa skrävlet och hårdheten, allt det som plikt och lydnad krävde – men också människan, den skrämda, illamående, den som drivits därhän, att värmen, närheten och kravlösheten som han längtade, blev order, plikt och påbud. Och moderns vackra livsfilosofi, hennes ”hata krig och våld, älska varandra” besudlades och svärtades och gjorde kvinnorna till – ”hora”.

Den unga soldaten i ”Sårad” mår illa, spyr, är rädd och längtar hem. När han som varg i flocken vid fronten – efter evighet i detta helvete – står i kön till stugan där en flicka gråter bröd åt sig genom att ge hungriga och uppdämda en chans till utlösning, då kan han inte mer. Då passerar han, lika längtande och stinn som innan. När man tagit del av den scenen, kan man kanske lättare begripa varför ”Sårad” aldrig accepterades av de gamla etablerade förlagen, varför den kom att bli ett första stolt flaggskepp i den alternativa finlandssvenska bokutgivningen.

Det hette i ett vänligt refuseringsbrev, att ”Sårad” inte låg i tiden, att ”krigslitteratur inte säljer nu”, men det var nog inte riktigt så. Det var, dessvärre, inte så att krigslitteratur inte sålde, krig sålde tidigt på sjuttiotalet och krig säljer i dag. Men det skall vara rätt sorts krig, inte de – ja, ”omanligt” skildrade.

Men Väinö Linnas ”Okänd soldat” och Erich Maria Remarques ”På västfronten intet nytt”, de glorifierar inte kriget, de tar avstånd, de hatar kriget och blir på ett sätt fredsböcker, blir de inte?

De två är viktiga böcker – det finns också andra – men finns där i dem inte ännu en sorts hjältegloria: ett flammande hat till kriget och en befriande realism, men också det hat som brinner manligt hett – det som gett oss många hjältar, om än stundom med andra förtecken.

I ”Sårad” flammar inget hat, vare sig hjälte- eller antihjältemodigt. Där kryper rädslan, ångesten, illamåendet och skräcken, vardagens alla oerhörda insikter – omoralen, den djupaste, som gör kvinnan till ”hora” och barn till ”tyskungar”, brutaliteten, barbariet.
Erik Ågren – episk realist, men också lyrisk drömmare.  Här drömmer han i österbottnisk sommar på 1970-talet.


Javisst, krig är brutalitet och barbari, men ... Nej, det finns inga ”men” i ”Sårad”. Inga ursäkter eller undanflykter, inget försvar för skändligheterna och brutaliteten, inget ”det var ju krig” – inget av allt det självförsvar, som system och myndigheter tillhandahåller sina offer – krigarna.

Erik Ågren har genom alla åren bevarat klarsynen – moderorden – genom att skriva ”Sårad”, genom att skildra helvetet och ångesten, allt det som vi ofta brukar kalla fegt och veligt, käringaktigt – ”omanligt” .

Och det kanske inte säljer.

Fast ”Sårad” sålde faktiskt, riktigt bra.

Antagligen därför att den inte är krig, inte det kriget i varje fall.

”Sårad” kallas en roman från fortsättningskriget.

Den kan naturligtvis läsas så. Platserna är nämnda. Där finns fronterna, anfallen, krevaderna, marscherna, fottrasorna, kamraterna, de sårade, de döda. Där finns också karlatagen i korsun, alla krigets småhjältar, alla historierna – men inte ett ord till försvar för kriget, inte en droppe av det blod som brukar nämnas ädelt.

Mer än ”en roman från fortsättningskriget” är ”Sårad” ett skrik djupt ur själen i en människa, som insett vad människan kan drivas till och hur djupt det sårar – skär och söndrar.

Inledningen till romanen kan läsas som en sorts förord – en dialog mellan författaren och hans huvudperson, en kamp mellan två av jagen i en människa.

Erik Ågren skriver:


”Ibland när jag skriver så är det som att skriva om mig själv. Men plötsligt blir du främmande, overklig. Jag känner inte igen dig.

– – –

Är det alla dessa år som gått eller är det kriget som gjort dig sådan? Du är i alla fall det närmaste jag har. Du är hela min ungdom. Men du är också alla mina mardrömmar efter kriget. Emellanåt hatar jag dig för dina handlingar. Men någon gång är jag också lite stolt över dig; skall jg vara ärlig så är det inte ofta.

Jag har beslutat skriva en bok om dig. Jag vet att du inte tycker om det. Du vill inte att folk skall få reda på vem du egentligen är. Jag känner att du försöker hindra mig. Du tvingar mina tankar att flaxa omkring som rädda fåglar. Men jag skall vinna över dig. Du skall få se.

Ja, jag förstår att du kommer att försöka få mig att ljuga, att skriva någonting annat än sanningen. Men det kommer inte att gå. Jag skall skriva ner sanningen och endast sanningen om dig. Andra kommer jag att måla lite för att de skall känna igen sig. Men inte dig –

– – –

Jag vill inte släpa på dig ensam – därför skriver jag. Jag vill dela bördan med andra. Kanske jag då får börja sova utan mardrömmar och någon gång vakna utan ångest. Du är tung att bära ensam. Hjälp mig.”


Det är en programförklaring och det är det stilgrepp som är bärande balk i Erik Ågrens romanbygge.

Dialogen genomströmmar berättelsen, den är den axel kring vilken varje upplevelse vrids, det instrument som hela tiden hindrar berättelsen från att bli fiktion och bortom. Analysen finns ständigt med – livet är vardagar, frågor och svar. Varken drömmen eller mardrömmen kan man fly bort i. Författaren, medelålders när han skildrar ynglingens krig, griper som ett andra jag ständigt in i berättelsen, frågar och undrar, dröjer kvar vid sår och ärr, klär av. Skoningslöst, naket – men aldrig brutalt.

Mästerskapet ligger i att Erik Ågren i ”Sårad” aldrig går för långt. Bokens krigare blir ingen hjälte. Han har varken handlat ont eller gott, han passar inte in under någon entydig etikett. Krigaren, som helt dokumentärt heter Erik, som författaren, är inte hjälte, inte anti-hjälte, inte offer, inte människan som går under eller överlever utan egen förskyllan, inte den man minns med järnkors, inte den som efterlämnar faderlösa, inte heller martyren. Han är människan som såras djupt i själen – av kriget.

Av det man förmått honom till eller det han förmådde? Frågan hålls levande genom hela berättelsen. Han kan leta efter svar och finna många bittra ord om kriget, men kanske är det slutligen inte svaren som är de viktiga? Kanske är det frågorna, de varför som ihärdigt och kraftfullt återkommer i hela Erik Ågrens författarskap.

I ”Sårad” gäller de kriget.

Erik Ågren rör sig inte i militärstrategiska marker. Den som söker en kronologisk skildring av fortsättningskriget får söka sig till annan litteratur. Erik Ågrens krig är det helvete som 20-åriga ynglingar kastades ut i, en rå och brutal konfrontation med vuxenvärlden.

Det handlar om en pojke som föddes en sommar efter höbärgningen:


”Din mor sa, att när det sista höet var in då skulle du ut.”


Pojken växer upp och får en fickklocka, en stor och otymplig:


”Du hatade klockan och skulle gärna ha velat kasta bort den. Men du tordes inte därför att du fått den av din far.”


Med klockan, småningom under berättelsen en allt otympligare och skamligare hårdhet i fickan, börjar och slutar berättelsen. När pojken väl vuxit sig genom kriget och tappat sin klocka, har den redan fått en mytisk dimension. Den gamla rovan, som fadern bytt till sig ”av någon för något” spelar en både dramatisk och konkret roll i romanen. Den står också för en symbolik, som lyfter mot saga och mot evighet.

Krigaren Erik kommer in i kriget våren 1943. Han går på kvällspermission i Dragsvik, tittar på flickor, förälskar sig, ”blir karl” i en grusgrop och fraktas till fronten.

Lever i korsu, marscherar, förflyttas, fryser, står på vakt och skjuter – som flera hundratusen andra.

Det var ett helvete. Javisst. Vi vet det. Vi har sett det i tidningar och böcker, på bilder och i dikt. På kyrkogårdar och i änkors ögon. Vi som inte var med.

Det var aldrig heroiskt.

Det var, skriver Erik Ågren, så här en midvinternatt år 1944:


”Du står på vakt. Klockan håller du i handen. Du har just sett att du inte har mera än tio minuter kvar innan du får avlösning. Plötsligt hör du knäppningar i taggtråden. Du står spänd och lyssnar ...”


Något rörde sig. Krigaren skjuter en lång salva med maskinpistolen. Och en till. Elden besvaras. Krigaren blir rädd. Söker hjälp. Blir avlöst. Somnar:


”Du sov djupt ända tills de väckte dig för vakt på nytt.

– Det ser ut som ett slagfält efter stormning innanför taggtrådshindret där du sköt i natt, sa kamraten som väckte dig.

– Vad?

– Det ligger minst ett kompani döda ryssar där. Du var en fan att kunna skjuta.

Du började fatta vad han sa. En känsla av stort obehag kom över dig. Du blev blek.

– – –

På kvällen anlände jägarna, för att skaffa bort liken. Du kom just ut ur korsun när de drog förbi med dem. De hade lagt dem i pulkor. Du såg dem mest som svarta skuggor där de gled förbi. En, två, tre, fyra, fem.

Fem stycken hade du skjutit. Magen vände sig på dig och du kräktes. Rätt ut ur munnen sprutade det där du stod ...

– – –

Det värsta efteråt var kamraternas skryt med den bragd som du – enligt dem – hade gjort. Du fick ingen chans att försöka glömma – om det nu hade gått att glömma. Tjugo år efteråt minns du det lika tydligt som då.

Än kan det hända på natten att liken stiger upp ur sina pulkor och ropar till dig:

– Bödel.

Eller någon kommer fram till dig och säger:

– ”Varför måste du skjuta? Varför beställde du inte granatkastareld för att skrämma bort oss? Vad hade vi gjort dig för att du skulle döda oss?”


Det var så här, skriver Erik Ågren, att se sin egen död i vitögat, under en patrull, en helt meningslös patrull:


”Det växte upp en visshet inom dig att du skulle dö i natt och att du nu gick och gjorde upp med döden. Men du ville inte dö. Varför? Så tänkte du. Varför ska man dö när man är ung och inte sjuk. Skjutas av någon som man inte sett och som man inte har något otalt med.

– – –

Du ville inte döda någon. Du ville inte dö. Dö för fosterlandet. Du skrattade bittert inom dig. Fosterlandet. Du trodde inte, att det kunde finnas något annat land som skulle ha kunnat vara jävligare mot dig än just detta fosterland. Hela din barndom och tonåren med hade varit ett helvete. Först när man insåg att du skulle duga till kanonmat blev du accepterad som människa.

Ensam har du alltid varit, lika ensam som nu när du går en bit efter de andra på kavelbroarna vid Svir.”


Det var så här, skriver Erik Ågren, att se döden på slagfältet:


”Det jag såg var väl inte så märkvärdigt. Bara en soldat som stupade. Det hade jag sett många gånger förr. Men det som gör, att jag kommer ihåg körkarlens död, var att det just i dödsögonblicket blev så tyst.

Ni vet, det var ett helvetiskt buller hela tiden. Granater kreverade, kanoner dundrade, maskingevär och pistoler knattrade. Men plötsligt blev allting tyst. Dödstyst, inte ett ljud, inte ett skott. Det var bara en stor ljusgranat som sakta dalade neråt och lyste upp dödskampen på kavelbron.

Bilden påminner mig om sagan om Törnrosa. Alla har på något sätt stelnat.

Löjtnanten, som leder anfallet, har just kommit ur korsun. Han står stilla med handen på maskinpistolens pipa. Två hästkarlar står på vägen och håller i sina hästars huvuden. En sanitär står och stöder en sårad, som lutar sig mot honom. Två soldater står bredvid den döende. Alla är orörliga.

Och det är tyst, tyst.

Det går ett ryck genom körkarlen. Han är död.

Han som ligger på den bår, jag står och håller, ropar:

– Nej, nej. Inte så. Fred. Fred.

Det fräser, till när någon skjuter upp en ny ljusgranat. Och plötsligt är hela helvetet i gång igen.

Varför var det så tyst när körkarlen dog?”


Krigarens ord är ångest och oro. Hans tal liksom avhugget, skrämt. Det är först när han, illa sårad, är på betryggande avstånd från fronten, som lugn och en vardagston kommer in i samtalet. Krigaren ligger på sjukhus. De välsignade morfinsprutorna verkar. Krigaren talar:


”När du skulle vända dig bromsades du av handgranaterna. Det var fullt av dem i fickorna.

– Skulle doktorn kunna vara så vänlig och ta bort handgranaterna ur mina byxfickor? Frågade du artigt.

– De är så obekväma att ha där när man ska ligga, tillade du förklarande.”


Det finns humor i ”Sårad”, men det är tunnsått med den och dess färg är bister.

Det finns också en dikt i ”Sårad”, en förfärlig och tydlig, en epikers lyriska sammanfattning:

 

”Din kamrat var kotryggig smalaxlad slö
och orädd.
Han stod framför regementschefen
Överstens mun spottade drivor av ord
Pultron fegling lakare desertör
förrädare spion pjask LUS.
Din kamrats ögon undrade
oförstående
Han sa: Geväret?
I går i fyllan hade han lämnat det
någonstans
I dag när han smög sig sökande kring
långt bakom linjen
blev han tagen av krigspolisen

Du kan inte se de finska flickorna i ögonen mer
jävla harskit
Du din förbanande landsförrädare
satans bolik
Din kamrat sa igen ...
Geväret?

Din kamrat sa:
Geväret?

Översten sa: HÄR SATAN HAR DU GEVÄRET.
Pistolen darrade som en kobra efter hugget.

Din kamrat ämnade säga något, kanske:
Geväret?
Men han sa ingenting mera
Hans själ sprutade röd ur halsen.
Poliserna lät din kamrat falla till golvet.”


Det är redan fyrtio år sedan. Hos många bränner minnen, sårar, sliter fortsatt sönder.

Många är redan fredsfödda. För dem ordnar man fester, för det är ont om stamanställda finlandssvenskar. Krigaryrket lockar inte.

De dagsrapporterna är balsam också denna bleka vinterdag i Vasa år 1984, då utanför fönstret lastbil efter lastbil drar förbi – bullrande, tunga, skyddsmålade. På flaken kanoner och soldater i rad på rad.

Man måste öva, för att lära.

Satans krig.

Nyhetsrapporter talar om nya missiler och kärnstridsspetsar.

Upprustning.

De är livsviktiga, frågorna i ”Sårad”.
(Inf. 2010-11-14.)
[Arbetslust och Modellfilaren]

I ”Arbetslust”, Erik Ågrens andra roman, finns också frågor och en sensuell berättarglädje, som egentligen aldrig möter i ”Sårad”, en berättarglädje som väller fram när författaren beskriver, exempelvis, handens känsla för verktyget. Erik Ågrens krigare har inga nära, varma eller vackra ord för verktyget: geväret. I ”Arbetslust” är det annorlunda. Med arbetet är det annorlunda.

I ”Arbetslust” undrar författaren vart lusten tagit vägen, hur arbetet blev plåga och tvång och hur fackföreningsrörelsen blev en rörelse för sig, bortom arbetarna. Romanen spinner kring en gran ungefär som ”Sårad” kring klockan – fackföreningsgranen på verkstadsgården, den som sett unga friska komma in genom grindarna och gamla, krokiga och sjuka gå.

Det var i början av seklet som tre män planterade den späda plantan:


”Det blev aldrig riktigt klargjort varför man hade planterat trädet. Men inne på verkstan gick först ryktet och sedan blev det en visshet, att det var symbol för arbetarrörelsen. Lika som trädet växte och utvecklades, lika skulle också arbetarrörelsen växa och utvecklas. Skadade någon trädet skadades också arbetarrörelsen.

Först var det väl lek när man såg efter så att ingenting skulle hända plantan. Men småningom började jobbarna att mer och mer ta det på allvar. Det var också lätt att skydda trädet de första åren eftersom man använde planen där trädet var planterat som beteshage för verkstadens hästar. Det var bara att se till att ingen av hästarna kom åt att riva upp eller trampa ned trädet.

Men med åren blev det allt värre att klara granen. Det var inte bara det, att verkstadsledningen ansåg att de måste ha platsen för sitt lager, utan också det att det hade kommit ut på stan att granen var en symbol för arbetarrörelsen.”


Erik Ågren brukar inte många ord för att teckna ramen. Enkel och precis står den där, granen, och långt innan man fördjupat sig i berättelsen, är man invigd – delaktig och beredd: javisst, en gran, en med djupa, starka rötter, torrgrenar och friska, starka barr. Tungt böjs den i stormvinden och illa kan dess grenar rista en i ansiktet. Faller den för det att någon hugger av en gren? Skjuter den inte ständigt nya skott? Ja, granen står och växer och klarar sig blott kärnan är frisk.

Är den frisk?

Jan, en gjuteriarbetare på 20 år, ställer frågorna – om arbetarrörelsen, om arbetarens människovärde, om solidaritet och arbetskraft och skicklighet, om arbetslust och glädje.

Jan återkommer med både arbetskamrater och hustru Rut i ”Modellfilaren”, en roman som egentligen gör ”Arbetslust” till inspirerande förstudie, både tematiskt och som episk skildring.

Det ligger några år mellan de båda romanerna. ”Arbetslust” kom 1975, ”Modellfilaren” sju år senare, 1982.

Under de åren har författaren Erik Ågren personligen dragit slutsatser av den insikt hans unga gjuteriarbetare prövar i ”Arbetslust”.

Det är strejk inom metall. Jan arbetar på strejkkansliet. Han talar och skriver tidningsartiklar, förklarar och analyserar och önskar att han vore en författare som kunde skriva så, att alla som läser tycker att det är rätt. Han påbörjar också en berättelse om granen, men slänger den. Han är olustig och rastlös:


”De började komma allt oftare nu, tankarna om att han blev utnyttjad. Att samhället åt honom för att kunna fortsätta. Han var ett arbetsbi som matade drottningen. Drottningen tog hans mat men hon frågade inte efter om han levde fyrtio eller sjuttio år. Hon bara fortsatte att suga ut hans kraft och liv och det skulle gå fort om han inte förstod att skydda sig.

För det mesta accepterade han att det var så. Att han var den som med sitt slit skulle kamrater dö yngre och yngre ville han opponera sig, revoltera. Varför skulle han? Han sparkade irriterat till en sten som låg på trottoaren. Varför tvingas han att jobba åt andra. Varför jobbade inte var och en åt sig själv?”


Det kan vara vanskligt att dra alltför många paralleller mellan liv och dikt – dagboksanteckningar är inte skönlitteratur – men det är frestande att förklara skillnaden mellan ”Arbetslust” och ”Modellfilaren” med att den författare, som skrev ”Arbetslust”, ännu bara nyligen hade lämnat gjuteriet, medan den, som skrev ”Modellfilaren”, redan i åratal ”jobbat åt sig själv”.

Språket har blivit friare och frodigare. Epikern har skrivit större spelrum åt sig. ”Modellfilaren” är en burlesk, en varm och obarmhärtig historia om vårt arbetsliv, om industrikapitalism, om konkurrens och makt. Den är därtill in i minsta arbetsdetalj lika exakt som förstudien. Erik Ågren, född i jordbrukarbyn Ytterjeppo år 1924, hann med ett långt arbetsliv i Wärtsiläs gjuteri i Jakobstad innan han år 1972, nära femtioårskalaset, bytte yrke, blev författare. Han är både sakkunnig och vittnesgill i sin epik. Även den som aldrig sett ett gjuteri måste märka det – det finns i språket, i precisionen och ledigheten, det där som ofta lättvindigt beskrivs som mödolöst och enkelt.

Problematiken i de båda romanerna är densamma – idémässigt en diskussion om arbetet. Det som i ”Arbetslust” är klar kritik och uppror inom ramarna, växer i ”Modellfilaren” till uppbrott.

Jan upphör att vara arbetskraft i industrin: starka, sega, skickliga händer – inte tanke. Jan vägrar koppla bort sin hjärna, han återtar både arbetslust och arbetsglädje.

Idédiskussionen är allvarlig. Ramen fest och möda.

Jan uppfinner ett luktfritt biologiskt skithus – byggt av trä naturligtvis – och drar arbetskamrater med sig ut på egna vägar. (En av finurligheterna i historien är givetvis att läsaren aldrig får reda på hemligheten fastän till och med gamla verkstaden – som stjäl den förträffliga idén och konkurrerar ut utbrytarna – orättvist nog får det.)

Det här intressanta skithuset är för all del en mycket fyndig tanke, men i sig bara en detalj, en motor som får författaren att fabulera frodigt. Det hjälps inte, det blir fest, som när exempelvis en av de övriga huvudpersonerna träder fram i boken.

Ännu har uppbrottet inte kommit. Ännu står man i verkstaden. Jan, som kan lite av varje och därför ständigt flyttas från det ena arbetsmomentet till det andra, står nu vid järnsvarven, sur och butter. Allt han gör blir vargar:


”– Den, som inte gjort några vargar, han har inte gjort något annat heller, brummade en väldig bas.

Det var Gösta, som kom fram till dem. Allt hos honom var stort. Han hade fyrtioåtta i skonummer och hans händer var som släggor. Han var två meter och två centimeter lång och vägde hundratjugo kilo. Han var stark, men deltog aldrig i de kraftprov, som mannarna på avdelningen allt som oftast anordnade. De arrangerades vanligen just för att locka Gösta att delta, men ännu hade man inte lyckats. Därför gick gubbarna och undrade hur stark denna bjässe till karl egentligen var. När han stod bredvid de andra i tvättrummet och alla var nakna verkade han tre gånger så stor som någon annan. Och allt på hans kropp var senor och muskler.

En sak som han saknade var hår. Det fanns inte ett enda hårstrå på denna väldiga kropp. Någon gång i ungdomen hade en sjukdom berövat honom hårväxten, och han fick aldrig nytt hår och skägg. Därför tog Gösta ogärna av sig mössan.”


Är det inte en av de mäktigare entréerna i vår litteratur?

Frodig, precis, sensuell.

Denna precision och sensualism möter också i beskrivningen av arbetet, hantverket, den yrkesskicklighet som utbildning och erfarenhet ger:


”Två saker är viktiga när man svarvar, sa Gösta när de stod vid maskinen. Huvudet och händerna. Huvudet ska tala om för händerna vad de ska göra och händerna ska ge huvudet information om svarvmaterialet. Begrips?

– Nej. Man ser ju med ögonen, inte med händerna.

– Man ser inte hur varmt det är, pojk.”


Säger Gösta, håller en föreläsning och demonstrerar:


”När Gösta började svarva var det som om den stora karlen förvandlats till en del av svarven. Kroppens rytm blev en del av svarvens. Huvudets rörelser, ögonens spel- och händernas verksamhet var som en mjuk böjlig dans. Jan förundrade sig. Hur kunde dessa labbar till händer vara så lätta och smidiga, hur kunde de så utan hack i rörelserna smeksamt få denna svarv att göra allt det stora huvudet ville?”


Erik Ågren övertygar med sin beskrivning det finns konstnärer i verkstäderna.

När ”Modellfilaren” kom ut, 1982, kallades den av mången en pessimistisk berättelse. Pessimistisk därför att skithusföretaget går omkull, pessimistisk därför att feministerna, som startar kollektiv, inte riktigt klarar av det, pessimistisk därför att arbetarna hela tiden tycks befinna sig på förlorarsidan: i alla samhällen förlorar arbetaren mot dem som äger kapitalet, den ekonomiska makten. Ägarna må då vara aktieägare i kapitalistiska samhällen eller partipampar i socialistiska, fastslår Jan.

Hur som haver hela tiden åt helvete, alltså?

Nej, inte alls.

Det går inte bra för skithusbyggarna i det kapitalistiska samhället. Det går ungefär lika illa för arbetartrion i ”Modellfilaren” 1982 som det år 1949 gick för arbetartrion i Stig Dagermans ”Streber”, spelet om hur ett försök att bedriva syndikalistisk bilverkstad misslyckas.

Hade då någon i någondera fallet väntat sig att det skulle gå annat än illa? Hade det inte rentav varit deprimerande om de klarat sig, för hur skulle de kunna klara sig utan att spela med, utan att följa reglerna, utan att gå in i det system som de en gång så häftigt gjort uppror mot? Varken människor eller människors företag är öar – allt måste kunna hänga samman. Är det inte snarast så att hoppet finns just i misslyckandet, i insikten att det inte är den enskilda individen det hänger på, utan systemet? Det finns likheter mellan Stig Dagermans ”Streber” och Erik Ågrens ”Modellfilaren”, men det finns också väsentliga skillnader. Hos Stig Dagerman finns bitterhet och individuell anklagelse, en idé om att det är ondska – förrädaren – inom människan, som är anledning till misslyckandet. Hos Erik Ågren finns inte den bitterheten. Möjligen kan man tala om en trulig butterhet, men framför allt finns där glädje, upptäckarglädje och optimism. Man måste inte böja sig, behöver inte brytas. Livet – inte som offer eller plåga, utan som möjlighet, som många möjligheter, blott man ser och inser.

Allt är inte bra och allt blev inte som det skulle. Dags alltså att pröva nya vägar, andra möjligheter.

I ”Modellfilaren” står Klara för en av dessa möjligheter. Klara – ”häxan i skogen” – en av de varmaste och praktfullaste kvinnogestalterna i Erik Ågrens författarskap:


”Hon var en kringresande försäljare en gång. Något av en knapphandlare, men med lite mera varor än de vanligtvis hade. Efter kriget hade hon köpt en bil att fara omkring i.

Under någon av sina resor hade hon kommit till den här gården och blivit betagen i den. När hon hörde, att den var till salu, köpte hon den utan betänkande för sina sparade pengar. Den var förfallen och åkern igenväxt, men genom åren hade Klara rustat upp den.”


Gården finns fem kilometer från närmaste by. Det är ensamt. Det är bra.

Klara är klokskapen i berättelsen och visst finns här redan hos henne drag av modern i ”Jag minns ...”

En ensam kväll, när Jan sökt sig ut till Klara, den betydligt äldre kvinnan, som han alltid besökt i hemlighet, för ”kanske skämdes han över att ha en så gammal vän”, talar de om otrohet och djävulskap, om förräderi och svek. Klara formulerar framtidstro:


”Du skulle bli rädd om du visste hur mycket våld män i dag använder mot kvinnor. Och makt ... Det är inte det jag drömt om. Jag behöver ingen makt. Den används ju bara för att bryta ner någon annan, kvinnor eller barn eller arbetare eller elever. För att inte tala om fångar och soldater. Nej, jag har grubblat, när jag gått här ensam, över hur människorna borde göra för att det skulle bli en bättre värld. Man borde hysa respekt och kärlek för varandra. Jag vet, att det är blåögt, men det finns ingen annan väg. Åtminstone har inte jag hittat nån. Och så länge man inte ens försökt vet man inte hur långt man kan komma på den vägen.”


Många möjligheter prövas i ”Modellfilaren” och alltid går det inte så bra, av många mänskliga skäl. Men hela berättelsen genomsyras av en livsglädje, av den lust som finns också bortom bittrare livserfarenhet. Intensivast blottläggs denna kärna när Erik Ågren beskriver arbete och arbetare. En av höjdpunkterna i berättelsen är en dionysisk fest, en orgie i livslust och kamratskap. Den festen måste läsare själva ta del av, den krymper, skrumpnar, om man försöker referera den, men låt oss delta i inledningen, för den visar så tydligt Erik Ågrens skarpa, ömma blick:


”Bålen, som var gjord av saft, Klaras vin och en smula hembränt, öppnade festen. Kollektivets gamla arbetskamrater och vänner hade anlänt. Kompisarna från verkstan hade skurat sina händer med rotborste och satt på sig bästa kostymen med slips och skjorta. Men verkstadshänder kan inte göras rena. Trots skurningen var de svarta av arbetets smuts och oljor, som trängt långt in i huden. Och i början hade de svårt med dessa sina händer. Var skulle de placera dem? Några satte sina i fickorna. Alla hade komplex för dem. De var stämpeln, slavstämpeln. Så när de hälsade och skakade hand med Vivis vänner, ett gäng flickor, hade de bråttom med att genast hitta ett gömställe för handen efter hälsningen, så att inte flickan skulle hinna se den.

Men bålen fick dem att glömma händerna och nu började de i stället använda dem som hjälpmedel i diskussionerna, som böljade av och an under kvällen. Slavstämpeln var nämligen också verbal, de hade svårt att hitta ord i de teoretiska samtal och debatter, som uppstod. Svårt därför att deras ordförråd till vardags, det språk de normalt använde, var ett handlingsspråk, ett språk, som gällde saker och ting, inte i särskilt hög grad teorier och drömmar. Alla talade dialekt, ett språk med många ord för kroppslig trötthet, men inget för själslig.”
(Inf. 2010-11-20.)
[Sången om byn]

Modellfilaren grunnar på sitt fiffiga skithusbygge i det samtida industri-Finland. Flera decennier tidigare lever människorna, sagorna och drömmarna i ”Sången om byn”, en samling lyrik och prosa från 1983.

Scenen är en jordbrukarby i Österbotten på 1900-talet.

Recensenter har gärna kallat ”Sången om byn” en ”liten bok”, ett häfte, vilket har mera med den alternativa bokutgivningen än med boken att göra.

Skall man rada i ”tycker-om-ordning” — vilket man kanske inte skall men ändå ofta gör — så är det nog ”Sången om byn” som ställer sig närmast ”Sårad” i Erik Ågrens produktion.

Tonen är samma förtroliga, intima. Närheten är stor.

Egentligen är boken som ett gammalt fotografialbum, en blädderbok, som varsamt för läsaren berättar om människorna i en by, deras arbete, deras sorger, slit och glädje.

Byn är liten:


”Sex gårdar var bebodda. En stod halvfärdig och en var tom. Landsvägen klöv byn i två delar. De, som bodde norr om vägen, hörde till landskommunen och de, som bodde söderom, till staden.”


Det låter kanske inte vare sig mäktigt, stort eller spännande, men det är både mäktigt, stort och spännande när Erik Ågren lotsat en igenom, berättat och beskrivit, befolkat byn och samtidigt i precisa bilder berättat en stor del av en bys 1900-talshistoria. Belysningen skiftar — från några människor samlade i grupp, i arbete eller i arbetspaus, till enskilda som träder fram mot denna fond. I en dikt eller ett prosastycke har de huvudrollen, sen träder de tillbaka, vandrar vidare i sina liv. Som luffaren, han som kallas ”Vasabladet”, till exempel:


”Vasabladet berättade
och byn bjöd på kaffe.
En gång blev Vasabladet
trött på att luffa.
Han fick lov på ett skifte att hugga,
Begärde förskott
och köpte yxa och såg

Så satt han på berget
i byn och täljde ett yxskaft
medan byn satt runt och
lyssnade och förundrade sig.
Det var ingen måtta på hur mycket
Vasabladet skulle hinna hugga
och när han fick sin första likvid
skulle han bjuda byn på fest

Halvfärdigt satte han skaftet på yxan.
Det blev snett och vint.
Försynt sa en bysbo,
att han kunde hjälpa.
Förkrossande tittade Vasabladet på gubben,
Så reste han sig och höjde yxan och
slog den i berget så flisorna yrde.
’Det, som inte Vasabladet klarar,
klarar ingen annan jävel heller.’

Slängde så yxan ifrån sig, tog påsen
och vandrade ut genom grinden.”


Lyrik. Javisst, men också epik och dramatik sprakar det inte om flisorna som yr i berget och är den inte tryckande, total, den tystnad som råder när luffaren gått? Vilken gestalt, vilket minne, vilket liv.

Bullrigt, storslaget och självsäkert. Erik Ågren beskriver det, men ger det också rätta proportioner, placerar in det i byn och låter det leva vidare som minne.

Ett särdrag hos Erik Ågren är hans förmåga att milt och vänligt dämpa det alltför storvulna och bullriga. Och att ömt och varsamt lyfta fram storheten, värdigheten, hos de svaga, undanskuffade. Ge upprättelse åt de trasigaste, fattigaste. En av de mest gripande, förfärliga, dikterna i boken börjar så här:


”Hon tjänade piga åt en torpare.
När torparen fick höra, att hon
skulle bli trotjänarinna
om han hade henne i tio år,
sparkade han henne efter
nio och ett halvt.

Hon fick gå på vägarna.”


Det finns många oerhörda, stora människor i Erik Ågrens by. Där finns Allan, med sitt alldeles speciella sätt att svära: ”Tojjala, Tojjala, viisitojsta minuter ravintola”. Där finns Hulda, som ändå, för säkerhets skull, på kvällen innan man skall gå till sängs, sätter handen bakom nya glödlampan och blåser ut. Där finns Karvas-mor, som har gåvan. Där finns Gammelbjörken, Jott och Arvid och den väldiga gestalt, som vi mött redan tidigare i Erik Ågrens författarskap. Här heter den urstarka två meter långa karlen Oskar och det händer att han någon gång viker in på Batsebas café och blandar lite i kaffet, sjunger och mår så präktigt att de andra ängsligt går ut och kallar på polis:


”Stadens två poliser kom och tog tag i Oskar för att föra bort honom. Oskar skakade dem av sig:

— Rör mig inte.

Men poliserna fortsatte. Då steg Oskar upp, grep dem om midjan och hissade upp en under var arm. Så gick han genom stan, med två poliser i famnen. Folk skrek och skrattade, men poliserna låg som döda i hans armar, de vågade inte röra en fena.

När han kom till poliskammaren låste han in dem i en cell, och gick hem.”


Några lösryckta citat kan naturligtvis inte göra ”Sången om byn” rättvisa. Det är som att i all hast sticka sig in i en stuga och höra bara några meningar under en stor berättarkväll vid den flammande brasan.

”Sången om byn” är, rent formellt, dikt och prosa sida vid sida, men som helhet tagen är den epik — en stor och varm skildring av en österbottnisk by, av gemenskapen. Den är skickligt komponerad. Den är full av händelser och upplevelser — tragiska, roliga, humoristiska, förfärliga — men ändå har den ingen egentlig handling. Varje dikt och berättelse står för sig själv och man kan börja läsa var som helst och sen fortsätta framåt eller bakåt. Erik Ågren rangordnar inte. Alla delarna är lika värda, alla människor han beskriver har sin plats i den gemenskap som sakta växer fram. Där ligger den, byn, någonstans i detta land. Liten, kurande och stark gemensam.

Som motto för ”Sången om byn” har Erik Ågren valt inledningen ur brodern Leo Ågrens debutroman ”Hunger i skördetid” (1954):


”En by är en underlig tillställning. Den är uppbyggd efter stadens system, några människor, sammanrafsade på måfå, beroende av varandra, hatande varandra. Även i byn är klasskillnaden en realitet, där kan den t.o.m. ta sig ännu obarmhärtigare och naknare uttryck än i staden. Ändå är byn ingen stad i miniatyr.

Skillnaden mellan den och staden är väl slutligen den att byns människor är särpräglade individualister och att de själva skapar sin by och gör den till det den är på gott och ont, medan staden åter formar människor efter eget beläte.”


Så har epikern Erik Ågren vandrat från helvetet vid fronterna och genom stadens industri tillbaka hem till byn. Hans litterära by är givetvis unik, även om det är frestande att i den söka några av de drag som finns i de byar som möter hos tre yngre författaresyskon — bröderna Leo och Gösta och lillasyster Inga (1932—1965) — som samtliga hann debutera före äldsta bror.

Där finns anknytningspunkter, både allmänna och speciella. Där finns värdighet och fattigdom, trasighet och glädje, arbete och slit, tragik och kärlek. För all del, det hittar man väl i varje by, varje gemenskap? Fastän kanske inte alltid så skimrande som här:


Hand i hand kom de,
hand i hand gick de.
De satte sig innanför dörren.
De pratade med varandra,
tittade på varandra,
            skrattade, log.

Mammas ögon blev våta av tårar,
hon gav dem mjölk och bröd.
Tack, sa kvinnan.
Mannen tittade in i kvinnans ögon
            och log.
De åt, pratade, skrattade,
smektes, log.
Ingen utanför kunde nå dem.
Försiktigt satte de muggarna på bordet,
tog varandras händer och gick.

Smutsiga, trasiga, barfota
vandrade de bort längs landsvägen,
stannade, kramade varandra,
            skrattade,
fortsatte, stannade, pratade,
            fortsatte.
Varifrån? Vart?
             Ingen visste.


Är den inte vacker? – Jo. Men låt dig inte förledas. Erik Ågren är inte romantiker. Han är realist.

Arbetet har han kvar i sina händer. Ett långt liv med stämpelklocka finns i bakfickan. Krigen är inte slut. Krevaderna finns kvar, ångesten och såren. Och ansvaret – också i arbetet, gemenskapen och kärleken. Eller med moderns ord:


”... älska varandra och
ge åt varandra
vad ni behöver av mat och tarvting
och låt också herrarna gräfta.”


Erik i folkskolan (högst uppe, bror Edvin nere till vänster).

 

Erik som fabriksarbetare (längst till vänster) i Nykarleby efter kriget, bland arbetskamrater.


Den mogne författaren, sysselsatt i Skrivors binderi.
Den mogne författaren, sysselsatt i Skrivors binderi.


(Inf. 2010-11-20.)
Sammanfattning

Men fjärde augusti år 1924 föddes Erik Ågren i Ytterjeppo. Han var första sonen och blev äldsta barnet. Året innan hade hans föräldrar, Olga Rosenblad och Rudolf Ågren, på kyrkogården i Nykarleby jordat en första dotter.

Trettiotalets finlandssvenska folkskola upplevde Erik Ågren i Nykarleby, traskade fem skogskilometrar från nya hembyn Lippjärv till Kyrkoby folkskola, småningom följd av syskon.

I Nykarleby lärde han känna arbetslivet, först som trettonåring i skogen, senare i fabrik.

Han var inte tillräckligt ung för att inte brännas av kriget. Efter det kom han att arbeta på Wärtsilä i Jakobstad.

Där såg han bröder emigrera, andra syskon debutera – brodern Leo 1954, brodern Gösta 1955 och systern Inga 1963. Själv var han familjeförsörjare – arbetade och funderade. Så började också han skriva. Han publicerade kåserier om Jan och Matt och Vick, tre arbetare som resonerar om tidens frågor – om arbetet och människovärdet.

Erik Ågren debuterade egentligen som dramatiker.

Hösten 1971 uruppförde Wasa Teater ”Vad söker du broder?”, ett spel om emigrationen – inte den rätt väldokumenterade vid sekelskiftet, utan den som på 1950-talet gick från Österbotten över Sverige till Kanada.   

Så lämnade han gjuteriet, Wärtsilä.

Det har under åren blivit flera pjäser, ”Manicken”, som Wasa Teater uppförde 1972, ”Elis den envise”, som den finlandssvenska televisionen premiärsände 1975, och dramatik för radio: ”En dag ska randas” 1969, ”Strejken” 1972 och ”Stenen” 1983.

Erik Ågren har medarbetat i flera antologier, bland annat i ”Hurrarna” 1974 och ”Fredsboken” 1975, två av de väsentligaste böcker som sedan 1973 utgetts av Författarnas Andelslag, författarkooperativet som Erik Ågren var med om att starta.

Erik Ågrens böcker inom ”egna” pärmar är, åren 1973–1975:
”Sårad” 1973 Författarnas Andelslag
”Arbetslust” 1975 Författarnas Andelslag
”Modellfilaren” 1982 Skrivor
”Sången om byn” 1983 Skrivor

Detta år, 1984, utger Erik Ågren en sagobok, ”Sivs äventyr”, som illustrerats av barn på daghemmet i Korsnäs.


[Efter utgivning av denna bok:

Bockfliken: en fiskehistoria 1987  
Edvin 1991  
Lappil och andra berättelser 1994  
Solvända: en drömd bok 1997  
Olga: historien om en mor 2004]  

 

 

[Försättsblad]

Utgiven med understöd av de medel, som Finlands riksdag beviljat för den svenska litteraturens främjande, och med hjälp av de anslag, som konstkommissionen i Vasa län beviljat Skivor, samt med understöd av Damfrisering Siri.

Copyright Författarna, 1984
Formgivning: Anna-Lisa Sahlström.
  Pärm och bildsidor: Gösta Ågren.
ISBN 951-9367-19-5
Tryckning: Maxicopy, Vasa 1984
Pärm och bilder: Dipro-offset, Vasa
Övrigt arbete: Salstryckeriet, Vasa

:

[Baksida]

OM

tvenne byggare,

av hus och av böcker, berättar vi här. De två är typiska österbottniska författare: debuterar sent, kommer ur det finlandssvenska folkets djupa led.

Deras utbildning är 1930-talets folkskola. Deras böcker är väsentliga i vår finlandssvenska diktning.


Träsnitt ur Olaus Magnus: ”De nordiska folkens historia”, tryckår 1555.
Träsnitt ur Olaus Magnus: ”De nordiska folkens historia”, tryckår 1555.Två berättare (1984) Carita Nyström, Anna-Lisa Sahlström och Gösta Ågren.
(Inf. 2010-11-14, rev. 2014-04-06 .)