Boken om vårt land


Boken om vårt land, läsebok skriven av Z. Topelius, utkom 1875 på svenska och följande år på finska under titeln Maamme kirja (övers. Joh. Bäckvall). Topelius utövade genom detta arbete, som användes i landets skolor fram till 1940-t., ett stort inflytande på Finlands ungdom. I enlighet med författarens önskan reviderades den ursprungliga texten senare ett flertal gånger med bevarande av hans historiesyn och hans uppfattning om nationalitets- och språkfrågan; för förändringar i den svenska språkdräkten stod bl.a. K.J. Hagfors (1903 o. 1905), medan ändringar i den finska företogs bl.a. av Paavo Cajander och Otto Manninen. B. blev en framgång även som förlagsartikel; den utkom i inalles 20 svenska upplagor fram till 1942 och i 58 finska fram till 1981. Den nittonde svenska upplagan omtrycktes 1979 och 1980, och 1980 utkom boken i faksimilupplaga på finska i Sverige. Den sammanlagda försäljningen kan uppskattas till inemot 1 ½ milj. exemplar. Jörn Donner utgav 1967 Nya boken om vårt land, vilken han ger sin personliga syn på det moderna Finland.


Uppslagsverket Finland (1982).


Lars Pensar tyckte att det var en allvarlig brist i mitt bibliotek, eftersom B. inte ingick. En dryg månad efter den fasansfulla upptäckten skickade han ett ex. inköpt på Juthbackamarknaden. Troligen den första upplagan efter Finlands självständighetsförklaring den 6 december 1917, eftersom förordet lyder:

 


FÖRORD TILL FJORTONDE UPPLAGAN.

     I denna upplaga har kapitlen »Om ryssarna i Finland» och »Om andra som inflyttat till Finland» utelämnats.
     Bokens sista avdelning har redigerats av doktor Petrus Nordmann.
     Helsingfors, den 28 augusti 1919.
                                 

  Förläggarna.Boken är indelad i sex ”läsningar”, d.v.s. huvudkapitel:

1. Landet 1—56
       1. Morgonsång
       2. Hemmet
     10. Vårt lands begynnelse
     15. Landskapen
     38. Sommarnattens klarhet


2. Folket 57—92
     71. Matti
     88. Om Finland ssvenska befolkning
     89. Om svenska språket
     92. Österbottningarna


3. Hednagudar och hjältesagor 93—110


4. Berättelser från Finlands katolska tid 111—135


5. Berättelser från Finlands krigiska tid 136—165
     143. Klas Fleming och Klubbekriget
     148. Om konung Gustav Adolf
     157. Stora hungersnöden
     161. Slaget vid Storkyro
     164. Stora ofredens tider


6. Berättelser från Finlands nyare tid 166—198
     177. Om 1808 års krigLäs mer:
Hagfors revidering av boken av Margit Åström.
(Rev. 2008-06-06.)