Dödsstraff


dödsstraff.
I Finland verkställdes både under svenska tiden och början av den ryska många d. Man har beräknat, att under perioden 1751—1825 394 personer sonade brott med livet. 1826 gavs en förordning om deportation av dödsdömda fångar till Sibirien (se deportation). Därefter har i Finland inte verkställts d., utom under de exceptionella förhållandena 1918 och under krigen 1939—44. D. avskaffades 1949 i fredstid och avlägsnades helt ur straffsystemet 1972.


Uppslagsverket Finland (1982).


Några döddsstraff i Nykarleby

År Anledning
1657 Kvinna hängdes för barnamord.
1658 Två tjuvar dömdes till galgen.
   
1767 Postmästare Unger hängdes för försnillning.
1788 Kvinna hängdes för barnamord.
1790 Kvinna avrättades för dödande och lönnläggning av foster.
   
1805 Kvinna hängdes för barnamord.
   
1918 Internerade i fånglägret arkebuserades.


Läs mer:
Galgbacken av Lars Pensar.
Domstolsväsendet från forntid till nutid av Lennart Johansson.
Bödeln Heikki Matinpoika Hakalainen.
(Inf. 2004-11-27, rev- 2023-12-02 .)