Häradsdomare

häradsdomare
, hederstitel som av häradsrätt kan förlänas särskilt förtjänta nämndemän.


Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
Minnesstenen över Petter Person Klockars som var häradsdomare.
Erik Isaksson Ahlnäs var häradsdomare.
Jakob Jakobsson Högbacka var häradsdomare.
(Inf. 2004-01-06.)