Alla tidningar hafwa omtalat Ny-Carlebyboernas önskan att för sin stad få upptaga det af Wasaboerna försmådda Wasa-namnet. Oförutsedda hinder tvungo oss att sista lördags lemna denna fråga ovidrörd. Tyvärr qvarstå dessa hinder allt ännu, men det kommer väl en dag, då de aflägsnas.Vasabladet nr 49 den 8 december 1860. Antar att oförutsedda hinder var censur.
Originalet på Helsingfors universitetsbibliotek, Digilib.


Läs mer:
Nikolaistad i Uppslagsverket Finland.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2016-04-17, rev. 2016-04-17 .)