Utsikt över staden från ostnordost 1964


Utsikt över staden från ostnordost1964
”Atto” Marklunds bilskrot i nedre högra hörnet vid Grev Tott gatan. Han byggde först den lilla gården nära bäcken och sen gården med kalksandstensfasad på södra sidan gatan. Den köptes av stadsbyggmästare Nils Levlin när Attu flyttade till Köping. Till höger om den den numera bortflyttade ladan och snett ovanför den rivna Ahlströms bastu.
(Förstoring ca 400 kB).


Lars Pensar tillhandahöll bild ur Nykarleby stads arkiv.


Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Från ovan.
(Inf. 2006-10-15, rev. 2024-01-21 .)