Brandstationen vid Karleborgsgatan


Slangtornet mot nordost.
Slangtornet mot nordost.
Foto: FL, juli 2005.

Efter att Lindbloms ”knappfabrik” som verkade i det f.d. Karleborg brunnit 1970, uppfördes denna fabriksbyggnad. Lite märkligt kan man tycka att byggnadstillstånd gavs för en sådan mitt i ett bostadsområde. Lindbloms MT-Tehdas flyttade småningom till gamla mejeriet och fabriken byggdes 1980 om till brandstation. Portarna mot Karleborgsgatan och slangtornet tillkom då. Det var kanske också då som stålförstärkningarna på fasaderna monterades. År 1999 flyttade man till den nybyggda brandstationen vid Munsalavägen. Även kraftverkets lager har varit inrymt i byggnaden. Idag används den av en el- och en VVS-firma som lager. NY-TV verkade i byggnaden 1983–1990 då man flyttade till gamla tvätteriet/stadsbastun. Gjuteri/Valimo R Ström försåg MT-Tehdas med formar. Mot sydväst.


Den 21 mars 2016 var slangtornets saga all


Foto: Sandra Neuman, som först publicerade på facebook.
(Inf. 2016-04-04.)


Läs mer:
Lindblom satsar på släpvagn av Håkan Anttila.
Fler torn.
(Rev. 2016-04-04.)