Telemast vid Kvarnvägen


Vid Kvarnvägen 14 finns sedan senare delen av 1980-talet Jakobstadsnejdens Telefon Ab:s telemast.


Foto: FL, juli 2005.


Läs mer:
Platsen för Hanséns café ny centralpunkt i Nkby i Jakobstads Tidning.
En skymt av masten 2014.
Fler torn.
Kampen.
(Inf. 2005-08-01, rev. 2020-10-27 .)

                                     
Telemasten från Grev Tott gatan.
Foto: FL, juli 2005.