Esplanaden från norr

Synnerbergs gård och Fellmans gård. Gissningsvis på 1950-talet.
Förstoring.
Foto: John Fors.Anders Fors tillhandahöll.


Läs mer:
Sommarvy ett drygt halvsekel tidigare.
Esplanaden i kapitlet Fakta.
(Inf. 2012-05-13, rev. 2012-12-02.)