Abrah. H. Holm 1806

Norrtull. Källbacken. Gravgården. Repslagarbanan. Nybron Torget. Kyrkan, skolan och Storbron. Charta öfver Nykarleby Stad uti Österbotns Höfdingedöme, Korsholms Norra Medeldels Fögderi och Nykarleby Sochn. Uprättad år 1740 af Commissions Landtmätaren Gullic Wislander och år 1806 Renowerad af Abrah. H. Holm. FRA”


Bilaga I, Erik Birck (1980) Nykarleby stads historia del II var i svartvitt. Denna är från Finlands Riksarkiv, Stadskartor, Uusikaarlepyy 1, 2D 28/13. Originalstorlek ca 57x 170 cm.

Kartan är för ovanlighetens skull försedd med mått på tomterna. Synd att endast de officiella byggnaderna är inritade.

Kartan är uppdelad i åtta områden som kan delförstoras eller ses på en gång.


Läs mer:
Stadsplan och bebyggelse av Erik Birck.
Gårdsägare 1810—1858 av Erik Birck.
Jämförelse mellan den gamla och den nya stadens utbredning.

Publicerad med stöd från Svenska Österbottens Kulturfond.
(Karta i färg inf. 2004-06-16.)