Direktorsbostaden

Direktorsbostaden/internatet från sydost. Delförstoring.


Carl-Johan Eriksson tillhandahöll.


Läs mer:
Seminariet i kapitlet Fakta.
Fler kartong- och kabinettkort.
(Inf. 2012-05-10, rev. 2016-01-05.)