Nykarleby Gymnasiums lärare 1981–82

  
Fredrik Smedman Anna-Lisa Eriksson Ull-Britt Gustafsson-Pensar Paul Forsgård Guy Svanbäck Gun Wiik Lars Enström
  
Ulla Nybond Birgitta Tuomi Carita Forsgård Rita Sundqvist Birgitta Maier


För pekaren över fotot för att se vår tolkning!
Foto: F. L.


Läs mer:
Lärarnas ämnen framgår i Årsberättelsen.
ABI-82.
Klassfoton.
(Inf. 2012-02-07, rev. 2021-11-27 .)